Apbalvoti sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu saimnieki 2015. gadā

Foto: Ieva Benefelde

Sestdien, 3. oktobrī, Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā Kuldīgā, Pilsētas dārzā tika apbalvoti Kuldīgas novada sakoptāko lauku individuālo māju, zemnieku saimniecību un ražošanas uzņēmumu, kā arī daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji.

Parsakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu atzīti Rumbas pagasta “Vēveri” (īpašnieki Tālbergu ģimene). 2. vietu konkursa komisija piešķīra divām lauku sētām – Ēdoles pagasta “Galdniekiem” (saimnieki Aldis Lieģis un Inga Ķepule) un Snēpeles pagasta “Gaiļiem” (Zigurds Spinga un Dzintra Arāja). Arī 3. vietas ieguvēji bija divi īpašumi – Īvandes pagasta “Meža mednieki” (saimnieki Vaira Vīķe–Freiberga un Imants Freibergs) un Gotlandu ģimenes īpašums Rumbas pagasta Novadnieku ciema Nākotnes iela 5.

Par sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju šogad atzīta Īvandes pagasta “Āriešu” māja (īpašniece Melita Mūrniece).

Savukārt par sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu konkursā atzīti Padures pagasta “Upeskalni” (saimniece Baiba Mikāla). 2. vietā žūrija ierindojusi Kurmāles pagasta “Pūces”, kur saimnieko Pujātu ģimene, bet 3. vietu ieguva divas saimniecības – Padures pagasta “Struņķkrogs” (saimnieko SIA “Struņķkrogs”) un Laidu pagasta “Vecmeždreijas (saimnieki Gatis un Viktorija Zonenbergi)

Konkursa uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus visās 3 nominācijās – apbalvoja ar Kuldīgas novada Domes atzinības zīmi un naudas balvu EUR 150 apmērā. 2.vietas ieguvēji saņēma naudas balvu EUR 100 apmērā, bet 3. vietas ieguvēji – EUR 75 apmērā.

Ikgadējais konkurss „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2015” norisinājās no 1. jūnija līdz 31. augustam. Konkursa mērķis bija ieinteresēt un iesaistīt Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājus savas sētas labiekārtošanā, sakopšanā, pilnveidošanā, rosināt piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, tā veicinot Kuldīgas novada pagastu attīstību un sakoptību.

Konkursā vērtēja kopiespaidu (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojumu, to iekļaušanos apkārtējā vidē), dzīvojamo un saimniecības ēku stāvokli (krāsojumu, māju nosaukumu uzrakstus, pasta kastītes, karoga mastu u.c.), apzaļumošanu (zāliena laukumus, ziedu izvietojumu, celiņus, žogus), noteikumu ievērošanu (sanitāro stāvokli, mājdzīvnieku turēšanu, ugunsdrošību), piemājas zemes, apkārtējās teritorijas racionālu izmantošanu, zemei pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrību, kā arī iesaistīšanos ES projektos un tiešajos maksājumos.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav