Apmeklē novada sakoptākās sētas

Foto: Eduards Dambergs

Augusts tradicionāli ir laiks, kad ikgadējā konkursa “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta” komisija dodas apgaitā pa novada pagastiem, apskatot konkursam pieteiktos īpašumus.

Kopumā konkursam šogad bija pieteikti 14 īpašumi. Komisija paviesojās Padures pagasta “Upeskalnos” un “Struņķkrogā”, Ēdoles pagasta “Galdniekos”, Īvandes pagasta “Meža medniekos” un daudzdzīvokļu mājā “Ārieši”, Kurmāles pagasta “Pūcēs”, Laidu pagasta “Vecmeždreijās”, Snēpeles pagasta “Gaiļos” un Pelču pagasta “Zālītēs”. Tāpat komisijas locekļiem bija iespēja ielūkoties Kabiles pagasta “Druvās” jeb Ozolu biotopā, “Vini Curlandia” vīna dārzā Rendas pagastā, Rendas pagasta “Muižgaļu” mājās un Rumbas pagasta “Vēveros” un Novadniekos, Nākotnes ielā 5 pie Gotlandu ģimenes.

Komisijas locekļus patīkami pārsteidza lauku īpašumu sakārtošanā ieguldītais darbs un izdoma.

Teritorijas vērtēja 3 nominācijās, nosakot sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu, sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu, kā arī sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju. Konkursa rezultātus paziņos un uzvarētājus sveiks 3. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā. Konkursa uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus visās 3 nominācijās – apbalvos ar Kuldīgas novada Domes Atzinības zīmi un naudas balvu EUR 150 apmērā. Konkursa komisijai ir tiesības piešķirt divas 1., 2. un 3. vietas katrā nominācijā.

Konkursa mērķis ir veidot ciešāku sadarbību starp novada ļaudīm un pašvaldību, ieinteresēt un iesaistīt Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājus savas sētas labiekārtošanā, sakopšanā, pilnveidošanā, rosināt piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, tā veicinot Kuldīgas novada pagastu attīstību un sakoptību.

Īvandes “Ārieši” konkursā startē daudzdzīvokļu māju kategorijā. Teritoriju pie mājas rotā skaisti puķu stādījumi un no klūgām pīts žodziņš.


Kabiles pagasta “Druvās” jeb Ozolu biotopā mežsargs Aivars Bergmanis iekārtojis īpašas takas, izvietojis paša un domubiedru darinātas koka skulptūras un citus mākslas darbus, kā arī izglītojošas un izklaidējošas koka spēles bērniem un pieaugušajiem. Šeit labprāt ciemojas gan ģimenes, gan skolēnu klases.


Snēpeles pagasta “Gaiļu” mājas apkārtni, ieguldot daudz laika un darba, skaisti iekopuši Zigurds Spinga un Dzintra Arāja.


Ēdoles pagasta “Galdnieki” (saimnieki Aldis Lieģis un Inga Ķepule) konkursā startē kā lauku sēta ar piemājas saimniecību.


Īvandes pagasta “Meža medniekos” brīvajos brīžos atpūšas bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe–Freiberga ar ģimeni. Gaumīgi iekārtoto sētu komisijai izrādīja viņas dzīvesbiedrs Imants Freibergs.


Rendas pagasta “Muižgaļi” ir saimnieka Aigara mammas Almas dzimtās mājas. Saimniekam padodas koka skulptūru veidošana, tāpēc saimnieces Intas gādīgi koptos stādījumus papildina dažādi kokā veidotu dzīvnieku tēli.


Gotlandu ģimenes sakoptais un gaumīgi iekārtotais pagalms Novadnieku ciematā netālu no Ventas, rada miera un klusuma sajūtu un aicināt aicina nesteidzīgi apsēsties un baudīt skaisto vidi.


Kurmāles pagasta “Pūču” krāšņās dobes komisijai izrādīja Pujātu ģimene, kura savās senču mājās saimnieko jau desmit gadus.


Patīkama vide Padures pagasta “Struņķkrogā” radīta ar SIA “Struņķukrogs” gādību.


Padures pagasta “Upeskalnos” savas dzimtas mājas atjauno uzņēmēja Baiba Mikāla. Par piemājas dārza skaistumu saimniecei palīdz gādāt viņas labā roka Irēna Taube.


Laidu pagasta “Vecmeždreijas” viesus priecē ar krāšņu košumdārzu, kurā rozes ieņēmušas galveno vietu. Saimniekiem Gatim un Viktorijai Zonenbergiem spēka pietiek gan pagalmu sakopt, gan lielos labības laukus nopļaut.


Rumbas pagasta “Vēveros” Tālbergu ģimene skaistā Ventas ielokā iekārtojusi mājīgu vidi atpūtai, ko īpašu dara košās puķu kastes un podi.


Rendas pagastā pārsteidza SIA “Vini Curlandia” iekoptie vīnogu lauki, kuros iestādītie vīnogulāji nākuši no Reinas apgabala. Vīna dārza saimnieks Mārtiņš Vāgners vēlas pieradīt, ka, tāpat kā Kurzemes hercogistes laikos, arī šodien Rendā var iegūt krietnu vīnogu ražu.


Bebrišu ģimenes apdzīvotās Pelču pagasta “Zālīšu” mājas konkursā iepriecināja žūrijas komisiju ar gaumīgiem un prasmīgi koptiem apstādījumiem.


Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta