Pārdod nekustamo īpašumu - zemesgabala daļu Dārzniecības ielā 7A, 7,5ha

darzniecibas 7

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabala daļu Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010030033) Nekustamā īpašuma sastāvā ir zemesgabals (kadastra apzīmējums 62010030049), platība ~75850m2.

Nosacītā cena: 1.80 EUR par 1m2, kas nozīmē, ka par noteikto platību ~ 75850 m2 ir nosakāma nosacītā cena 136 400 EUR, drošības nauda: 13 640 EUR,reģistrācijas maksa 50 EUR, izsoles solis 0,05 EUR par 1 m2. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 10. augustā plkst. 14.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 7. augusta plkst.11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 13 640 EUR un reģistrācijas nodevu 50 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Dārzniecības iela 7A daļas izsole”.

Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dalībniekam, kurš ir nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles protokola apstiprināšanas dienas.

Atbilstoši 2020. gada 17. februāra Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas sēdes lēmumam (prot. Nr. 6., p. 1.) izsoles uzvarētājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 1 (viena) mēneša laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas gādāt par zemes ierīcības projekta pasūtīšanu zemesgabala sadalīšanai, robežu plānu izgatavošanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29614518.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirmajā stāvā, pa tālruni 63350143 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

FOTO

FOTO 2

INVENTARIZĀCIJA

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES