Pārdod nekustamo īpašumu - “Saldnieki 3”, Vilgālē, kas sastāv no 6 dzīvokļiem

saldenieki 3

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Saldnieki 3”, Vilgālē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62600080094, kas sastāv no 6 dzīvokļu īpašumiem:

  • telpu grupa ar kadasta apzīmējumu 62600080094001001 – bērnudārzs, platība 137,2 m2; adrese: “Saldnieki 3”-1, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 335-1, kadastra Nr. 62609000434.
  • telpu grupa 62600080094001005 – skolas telpas, platība 47,2 m2; adrese: “Saldnieki 3”-7, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 335-7, kadastra Nr. 62609000432.
  • telpu grupa 62600080094001006 – bērnudārzs, platība 42,3 m2; adrese: “Saldnieki 3”-8, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 335-8, kadastra Nr. 62609000433.
  • telpu grupa 62600080094001002 – dzīvoklis; platība 41,7 m2; adrese: “Saldnieki 3”-4, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 335-4, kadastra Nr. 62609000072.
  • telpu grupa 62600080094001003 – dzīvoklis; platība 40,2 m2; adrese: “Saldnieki 3”-5, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 335-5, kadastra Nr. 62609000113.
  • telpu grupa 62600080094001004 – dzīvoklis; platība 46,4 m2; adrese: “Saldnieki 3”-6, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 335-6, kadastra Nr. 62609000114.

Dzīvokļu īpašumi pārdodami kā vienots atsavināmais objekts. Objekta nosacītā cena 33900 EUR, drošības nauda 3390 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 10. augustā, plkst. 13.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 7. augusta plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 3390 EUR un reģistrācijas maksu 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Saldnieki 3”, Kurmāles pag., izsole”.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (3390 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāju Daci Gūtmani, tālrunis 29171590.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

FOTO

INVENTARIZĀCIJA

IZSOLES NOTEIKUMI