Pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli Jelgavas ielā 50-2, Kuldīgā

jelgavas iela 50

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –  dzīvokli Jelgavas ielā 50-2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62019003402).

Nekustamā īpašuma sastāvā dzīvoklis ar kopējo platību 20.8 m2 un kopīpašuma 208/836 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010280008001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010280008002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010280008 ar platību 965 m2.

Nosacītā cena: 2700 EUR, drošības nauda: 270 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 13. jūlijā plkst. 14.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 11.00,jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 270 EUR un reģistrācijas nodevu 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Jelgavas ielā 50-2, izsole”.

Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dalībniekam, kurš ir nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles protokola apstiprināšanas dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29614518.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirmajā stāvā, pa tālruni 63350143 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

PLĀNS

FOTO 1

FOTO 2

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES