Pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu “Pūpoli”-9, Vārmē

pupoli

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu “Pūpoli”-9, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62969000115). 

Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 70,7 m2 un kopīpašuma 671/13437 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62960030216001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62960030216 ar platību 0,29 ha.

Nosacītā cena: 4000 EUR, drošības nauda: 400 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 13. jūlijā plkst. 15.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 400,00 EUR un reģistrācijas maksu 15,00 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Pūpoli”-9, Vārmes pag., izsole”.

Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dalībniekam, kurš ir nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, sazinoties ar Vārmes pagasta pārvaldi, tālrunis 63345306.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

PLĀNS

FOTO

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES