Pārdod nekustamo īpašumu - telpas īpašumā “Ambulance”-7, Snēpelē

ambulance

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – neapdzīvojamās telpas īpašumu “Ambulance”-7, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62909000054). 

Īpašuma sastāvs: neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 86,1 m2 un kopīpašuma 865/3499 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62900060278001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 62900060278002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62900060278 ar platību 0,3872 ha.

Nosacītā cena: 6400 EUR, drošības nauda: 640 EUR,reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 13. jūlijā plkst. 15.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 640 EUR un reģistrācijas maksu 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Ambulance”-7, Snēpeles pag., izsole”.

Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dalībniekam, kurš ir nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, sazinoties ar Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāju Aigu Bulavu, tālrunis 29429578.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

PLĀNS

FOTO

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES