Pārdod nekustamo īpašumu - Māja ar zemi Jelgavas ielā 64, Kuldīgā

jelgavas iela 64

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 64, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010310070).

Nosacītā cena: 35000 EUR, drošības nauda: 3500 EUR,reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 13. jūlijā plkst. 13.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 10. jūlija plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 3500 EUR un reģistrācijas nodevu 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Jelgavas ielā 64, izsole”.

Pēc izloles rezultātu apstiprināšanas dalībniekam, kurš ir nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles protokola apstiprināšanas dienas vai, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (3500 EUR), viena mēneša laikā iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29614518.

Izsoli izsludina Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirmajā stāvā, pa tālruni 63350143 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

PLĀNS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

APRAKSTS

Izsoles noteikumi

Zemesgabals

kadastra apzīmējums 62010310070

Platība

2854 m2

Forma

daudzstūris

Reljefs

līdzens

Apaugums

nekopts zālājs, augļu koki

Labiekārtojums, uzlabojumi

teritorija ap ēkām ir nožogota, apkārtne un pagalms ir nekopts.

Internāta ēka

kadastra apzīmējums 62010310070001

Apbūves laukums

711,0 m2

Kopējā platība

199,8 m2

Būvtilpums

158,0 m3

Pamati

dzelzsbetons

Ārsienas

Silikātķieģeļi; vietām plaisas

Pārsegumi

Kokmateriāli; bojāti

Jumts

koka konstrukcija ar metāla lokšņu segumu; bojāts

Ailes

koka logi, koka ārdurvis

Iekštelpas

kosmētiskais remonts veikts salīdzinoši sen, apdare pilnībā nolietojusies, nav mainīti logi, durvis starp telpām, ārdurvis

Elektroapgāde

380V

Ūdensapgāde

aka pagalmā; centralizēta ūdensapgāde un kanalizācijas tīkls Jelgavas ielā, pieslēgumi ēkai nav izveidoti

Griestu augstums

2.85 m (1. stāvā); 2,50 m (2. stāvā)

Kanalizācija

sausā tualete gaitenī pie ieejas 1. stāvā

Apkure

vietējā – plīts, krāsns

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES