PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU - “Ķikuru pienotava”

Kuldīgas novada pašvaldība, saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – “Ķikuru pienotava”, adrese: “Pienotava”, Ķikuri, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62920070064.

Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62920070064, platība 0,7626 ha, no kuras lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 0,6323 ha (aramzeme 0,6323 ha), zeme zem ūdens 0,0098 ha, zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,1107 ha, pārējās zemes 0,0098; Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62920070064 atrodas pienotava ar kadastra apzīmējumu 62920070064001, platība 460,3 m². Ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 62920070064 noteikti apgrūtinājumi: 02030303 – aizsargjosla gar autoceļu V1289 “Ķimale – Alsunga” – 30m/0,1744 ha; 02030303 – aizsargjosla gar autoceļu 6292D003 “Jaunā iela”-30 m/0,2660 ha; 02050101 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 13m/0,0677 ha.

Nosacītā cena 4000,00 EUR, drošības nauda 400,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017. gada 11. septembrī plkst. 14.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 8. septembra, plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Informācija pa tālruni 63370004, 25708771

e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

PLĀNS

INVENTARIZĀCIJA

FOTO

< SKATĪT AKTUALITĀTES