Kuldīgas novada pašvaldība pārdod izsolē īpašumus

Publicitātes foto

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Ventspils ielā 21-3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas pilsētas centrā, tā sastāvā ir vienistabu dzīvoklis ar platību 23.8 m2 un kopīpašuma 238/1547 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010050070001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010050070002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010050070 ar platību 1258 m2, nav labiekārtots, atrodas divstāvu ēkas otrajā stāvā, sliktā stāvoklī.

Nosacītā cena 860,00 EUR, drošības nauda 86,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR.

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 25. aprīlī, plkst.14:30.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 22. aprīlim, plkst.11.00.

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Planīcas”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums „Planīcas” atrodas Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62600080102, tā sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62600080102, platība 0.62 ha, uz kura atrodas 4 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62600080102001 un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumiem 62600080102002 (klēts) un 62600080102003 (šķūnis). Dzīvojamā māja ir daļēji nodegusi, neapdzīvojama.

Nosacītā cena 800,00 EUR, drošības nauda 80,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.

Izsole notiks Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 25. aprīlī pulksten 14:00.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 22. aprīlimpulksten 11:00.

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Madaru aleja 9, Kuldīga, Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas pilsētā dārzkopības sabiedrībā „Kurzemīte”, tā sastāvā ir zemes gabals ar kadastra apzīmējums Nr.6201 034 0357, platība 637 m2. Nosacītā cena 1000,00 EUR, drošības nauda 100,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.

Izsole notiks Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 25. aprīlī pulksten 13:00.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 22. aprīlim pulksten 11:00.

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Akāciju aleja 7, Kuldīga, Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas pilsētā dārzkopības sabiedrībā „Kurzemīte”, tā sastāvā ir zemes gabals ar kad.apz. 6201 034 0135, platība 648 m2. Nosacītā cena 1000,00 EUR, drošības nauda 100,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.

Izsole notiks Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 25. aprīlī pulksten 13:30. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 22. aprīlim pulksten 11:00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 26459091, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

< SKATĪT AKTUALITĀTES