Izsolīs nedzīvojamo telpu nomas tiesības Kurmāles pagastā ''Pagastmājā”

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 9. martā plkst. 13:00, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs pašvaldības nedzīvojamo telpu  nomas tiesības uz pirmā stāva telpām 16,7 m² platībā, telpu grupa Nr. 28 ''Pagastmājā”, Vilgālē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Nomas tiesību izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 1.92 par m² mēnesī. Izsoles solis tiek noteikts EUR 0.10 apmērā.

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES