Izsolīs nedzīvojamo telpu nomas tiesības Laidu pagastā ”Purenes”

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 9. martā plkst. 13:30, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesības uz pirmā stāva telpām 67,3 m² platībā dzīvojamā mājā ”Purenes”, telpu grupa 5, Laidu pag., Kuldīgas nov., kadastra apzīmējums 62640040199.

Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 0,38 par m². Izsoles solis tiek noteikts EUR 0.10 apmērā.

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES