Izsolīs nomas tiesības zemesgabalam Laidu pagastā „Pūķi”

Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gada 9. martā plkst. 14:00, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs pašvaldības zemesgabala - „Pūķi”, Laidu pag., Kuldīgas nov., kadastra apzīmējums 62640040178, platība - platība 1,3 ha, nomas tiesības bez apbūves tiesībām.

Nomas tiesību izsoles sākumcena – EUR 13.50 (deviņpadsmit euro 50 centi) gadā.

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES