Būvniecība

No 2020. gada būvniecības dokumentācija digitāli -  BIS 

https://bis.gov.lv/bisp/


Būvvaldes iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

  • pirmdienās 15.00 - 18.00;
  • ceturtdienās 9.00 - 12.00.

Kontaktinformācija

Izsniegtās būvatļaujas

Kuldīgas novada teritorijas plānojums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 
 
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES