Veikta Vārmes klēts konservācija

varmes klets
Kuldīgas Attīstības aģentūras arhīva foto

Kuldīgas novada pašvaldība veikusi bijušās Vārmes muižas klēts konservācijas darbus. Ēka ir iekļauta Kuldīgas novada kultūras pieminekļu sarakstā  “Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti Kuldīgas novadā. Vārmes pagasts” kā pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts “Vārmes muižas apbūves klēts”.

Ēkas konservācijas projekta mērķis bija pasargāt ēkas mūra konstrukcijas no tālākas degradācijas un radīt drošību, uzturoties ēkas mūru tuvumā. Projekta ietvaros demontētas nedrošās ēkas pārseguma koka konstrukciju daļas, veikti darbi mūra stabilizācijai, pārmūrējot nestabilās vietas, aizmūrējot izdrupušās vietas un veicot piemūrēšanu (mūra dublēšanu), pielietojot dabīgus būvmateriālus. Veicot konservācijas darbus, tika saglabāts ēkas iekšējais iedalījums.

Būvdarbus veica SIA “GENUS” saskaņā ar SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” izstrādāto būvniecības dokumentāciju, savukārt būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būves un būvsistēmas”. Kopējās darbu izmaksas bija gandrīz 60 tūkstoši eiro. 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav