Pārventas rotaļu laukumā īstenoti divi labiekārtošanas projekti

rotalu laukums
Foto: Kārlis Komarovskis

Gada laikā biedrība “SDK jaunieši” ir īstenojusi divus labiekārtošanas projektus Pārventas rotaļu laukumā.

Projekta “Aktīvās atpūtas parka Pārventā labiekārtošana” ietvaros 2019. gada pavasarī tika veikta tīklu piramīdas un vingrošanas stieņu ierīkošana. Plānojot nepieciešamo labiekārtojumu, tika ņemts vērā parka apmeklētāju – bērnu, jauniešu un viņu vecāku – izteiktās vēlmes, prioritāri nomainot pašrocīgi gatavotos vingrošanas stieņus ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošiem, zem tiem paredzot gumijas seguma ieklāšanu, lai atvieglotu apsaimniekošanu, kā arī izvietojot tīklu piramīdu, tādējādi nodrošinot parka apmeklētājiem iespēju dažādot sabiedriskās aktivitātes. Vēl tika izgatavota informatīvā plāksne, kas uzstādīta aktīvās atpūtas parkā, tādējādi sniedzot vizuālu informāciju par projekta īstenotāju un rotaļu laukumu, kā arī ietverot informāciju par parka lietošanas un drošības noteikumiem.

Savukārt 2019. gada martā tika organizēts Pārventā dzīvojošo ģimeņu ar bērniem zīmējumu konkurss, lai noskaidrotu mērķauditorijas redzējumu aktīvā atpūtas parka tālākajai attīstībai. Apzinot parka apmeklētāju redzējumu, to izvērtēja un analizēja atbilstoši parka konfigurācijai un reālajām iespējām. Tādējādi, ņemot vērā bērnu, jauniešu un viņu vecāku izteiktās vēlmes, tika uzrakstīts projekts “Daudzfunkcionāla laukuma izveide aktīvās atpūtas parkā Pārventā, Ventas ielā 33, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, kas guva finansiālu atbalstu, un 2019. gada nogalē tika uzsākta tā īstenošana. Tika ierīkotasšūpoles ar vienu grozu un ģimenes sēdeklīšu kompleksu, kurš paredzēts lietošanai līdz piecām personām, jauns rotaļu komplekss, kas sastāv no tērauda slīdkalniņa ar koka apmalēm, ugunsdzēsēja stieņa šļūkšanai, vertikālām metāla kāpnēm, dizaina tornīša, trim paaugstinātām platformām, kāpelēšanas elementa ar plastmasas izciļņiem, pa kuriem var rāpties un piekļūt platformai, horizontālām trepēm, tīklos iekarināta tiltiņa, kas savieno divas platformas, kāpelēšanas sienas, platformas sēdēšanai, āra mūzikas instrumentu – kajonu komplektu. Vēl šī projekta ietvaros plānots iegādāties atkritumu urnas un veidot videosižetu par rotaļu laukumu.

Projektus īsteno biedrība “SDK jaunieši” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Projektu pieteikumi guvuši atbalstu vietējās rīcības grupas – biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajās projektu pieteikumu iesniegšanas kārtās. Projekti īstenoti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav