Kapu svētki Kuldīgas novadā

svece
Arhīva foto.

Kuldīgas novada pašvaldība apkopojusi 2020. gada kapu svētku grafiku novadā. Aicinām aplūkot grafiku kapu svētkiem gan pilsētā, gan novada pagastos. Svētku grafiks var tikt papildināts! 

KULDĪGĀ

 • Meža kapos – 2. augustā 12.00
 • Kalna kapos – 2. augustā 14.00
 • Annas kapos – 9. augustā 14.00

GUDENIEKOS

 • Ūdru kapsētā – 11. jūlijā 13.00;
 • Naglas kapsētā – 11. jūlijā 14.00;
 • Ruņģu kapsētā – 11. jūlijā 15.00;   
 • Kumsteru kapsētā – 22. augustā 13.00;
 • Struijas kapsētā – 22. augustā 14.00;
 • Adzes kapsētā – 29. augustā 13.00;
 • Baltkalnu kapsētā – 29. augustā 14.00.

KURMĀLĒ

 • Segļu kapsētā – 29. augustā 10.00;
 • Kurmāles kapsētā – 29. augustā 10.30;
 • Siliņu kapsētā – 29. augustā 11.00;
 • Pūķu kapsētā – 29. augustā 12.00;
 • Paulīnes kapsētā – 29. augustā 12.30;
 • Pūcu kapsētā – 29. augustā 13.00;
 • Ēmu kapsētā – 29. augustā 13.30;
 • Viļenieku kapsētā – 29. augustā 14.00;
 • Vilgāles kapsētā – 29. augustā 14.30.

LAIDOS

 • Mācītājkapos – 12. jūlijā 14.00;
 • Pils sakaru kapos – 12. julijā 15.00;
 • Vangas kapos – 19. jūlijā 16.30;
 • Dumpīšu kapos – 19. jūlijā 17.30;
 • Ārzes kapos – 23. augustā 14.00;
 • Laidu kapos – 23. augustā 15.00.

PADURĒ

 • Nabes kapsētā – 15. augustā 13.00;
 • Beltes kapsētā (Ķimalē) – 15. augustā 14.00;
 • Padures kapsētā – 15. augustā 15.00.

PELČOS

 • Bišavu pagasta kapos – 8. augustā 10.00;
 • Rimzātu kapos – 8. augustā 11.00;
 • Ģīņu kapos – 8. augustā 12.00;
 • Pelču kapos – 8. augustā 13.00.

RENDĀ

 • Usmas kapos – 11. jūlijā 10.00;
 • Meķu kapos – 11. jūlijā 11.00;
 • Kraķu kapos – 11. jūlijā 12.00;
 • Lejaskrogu kapos – 11. jūlijā 13.00;
 • Tūrkalna kapos – 11. jūlijā 14.00;
 • Cērpu kapos – 25. jūlijā 10.00;
 • Ozolu kapos – 25. jūlijā 11.00;
 • Avotnieku kapos – 25. jūlijā 12.00;
 • Koļu kapos – 25. jūlijā 13.00.

RUMBĀ

 • Rumpju kapos – 4. jūlijā 10.00;
 • Lāčplēša kapos – 4. jūlijā 11.00;
 • Segļu kapos – 4. jūlijā 12.00;
 • Celmu kapos – 4. jūlijā 13.00;
 • Bauņu kapos – 4. jūlijā 14.00;
 • Griķu kapos – 4. jūlijā 15.00;
 • Silarāja kapos – 25. jūlijā 10.00;
 • Pļavsargu kapos – 25. jūlijā 11.00;
 • Pūces kapos – 25. jūlijā 12.00;
 • Maņģenes kapos – 25. jūlijā 13.00;
 • Upesostu kapos – 25. jūlijā 14.00.

SNĒPELĒ

 • Kundu kapos – 16. augustā 13.00
 • Centra kapos – 16. augustā 14.00
 • Vindenieku kapos – 16. augustā 15.30
 • Kalnu kapos – 16. augustā 16.30

TURLAVĀ

 • Zvirgzdkalna kapos – 19. jūlijā 12.00;
 • Naglu kapos – 19. jūlijā 12.30;
 • Maras kapos – 19. jūlijā 13.00;
 • Jaunajos kapos – 19. jūlijā 13.30;
 • Sauleskalna kapos – 19. jūlijā 14.00;
 • Ziemeļu kapos – 26. jūlijā 10.00;
 • Pliķu kapos – 26. jūlijā 11.00;
 • Orzaku kapos – 26. jūlijā 12.00;
 • Balgaļu kapos – 26. jūlijā 13.00;
 • Ciemgaļu kapos – 26. jūlijā 14.00;
 • Kalējciema kapos – 26. jūlijā 15.00;
 • Aizsaules kapos – 26. jūlijā 16.00;
 • Dambenieku kapos – 26. jūlijā 17.00.

VĀRMĒ

 • Kūlu kapos – 8. augustā 12.00;
 • Dreimaņu kapos – 8. augustā 13.00;
 • Spāru kapos – 8. augustā 14.00;
 • Alekša kapos – 6. septembrī 10.00;
 • Busku kapos – 6. septembrī 11.00.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav