Pelčos bērni varēs spēlēties jaunā rotaļu kompleksā

pelcu
Foto: Kārlis Komarovskis

Kuldīga novada pašvaldība Pelčos realizējusi projektu, kura ietvaros izveidots aktīvās atpūtas laukums un labiekārtota teritorija. Projektu “Aktīvās atpūtas laukuma izveide un teritorijas labiekārtošana Pelču ciemā” (Nr. 19-02-AL31-A019.2201-000002) līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Darbu gaitā izbūvēts labiekārtots laukums un uzstādīts multifunkcionāls rotaļu komplekss – šūpoles, vingrošanas stieņi un āra mūzikas instruments. Būvdarbus veica SIA “AB Būvniecība”, bet kopējās projekta izmaksas sastādīja 53 945.81 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējuma apjoms ir 35 916.43 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums – 18 028.88 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • No citiem laukiem

    Ir labi, tikai jācer, ka tie, kam tas domāts, tie arī spēs novērtēt un nedemolēs.

    13.06.2020 13:13:13