Rumbas pagastā sīki analizēts pērnais gads

rumbas pagasts
Foto: Ričards Sotaks

2. martā ar sarunu par iepriekšējā gada aktualitātēm un šogad plānoto norisinājās ikgadējā Rumbas pagasta iedzīvotāju sapulce, kas šoreiz notika Ventas ciema brīvā laika pavadīšanas centrā „Bukaiši”.

Sarunu iesāka Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, izstāstot par izmaiņām budžetā un budžeta plānošanu. Budžeta pārpilde atviegloja šī gada budžeta plānošanu, jo jau otro gadu pašvaldībām nav iespējams ņemt aizņēmumu valsts kasē, kas ierobežo dažādu attīstības projektu īstenošanu. “Papildus ienākumi gadā mums šogad ļaus vismaz īstenot lielākus vai mazākus remonta, būvniecības darbus, ko mēs bieži vien veicām ar aizņēmumu valsts kasē”, piebilda Inga Bērziņa. Runājot par nākotnes attīstību Rumbas pagastā, priekšsēdētāja piebilda, ka nākotnē viņas iecere ir savienot pastaigu taku ar jau nesen izbūvēto gājēju celiņu Ventas ciemā, kas dotos pāri jaunajam tiltam, veidojot apli, kur varētu gan braukt ar velosipēdu, gan pastaigāties ar kājām vai nūjot, kas veicinātu iedzīvotāju veselību un drošību.

Pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle iesāka ar demogrāfijas datiem: piedzimuši pieci, bet miruši 22, ar piebildi: “Mums jāsasparojas”. Pērnā gada budžets pagastam bija 139 tūkstoši eiro, kur izdevumu lielākās pozīcijas bija ceļu uzturēšana un apstrāde, administratīvās izmaksas, apkure, apgaismojums un nekustamā īpašumu uzturēšana, kas ietver arī postījumu labošanu un teritorijas uzkopšanu. Jau otro gadu pēc kārtas pagastiem tiek atvēlēts arī papildus finansējums ceļiem. Šogad Rumbas pagasts papildus finansējumu izlietos grants ceļu seguma pastiprināšanai noteiktiem posmiem Veldze–Dzelzkalne un Mežvalde–Galnīcas. Divās ielās Mežvaldē – Ciema un Riežupes ielas posmiem – veiks divkārtu virsmas apstrādi. Pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka stāstīja, ka paveiktie darbi pagastā līdzīgi sasaucas ar kopējo darbu novadā kopumā. Pats galvenais mērķis ir uzlabot lauku jeb grants ceļus. Jau divus gadus pēc kārtas pagastiem atvēlēts papildus finansējums ceļiem no pamatbudžeta. “Uz ceļu tīrīšanu šogad tika ieekonomēts, vai tas kur atspoguļosies,” jautāja kāds interesents. Atbilde – jā, ar pāri palikušajiem līdzekļiem pagasta pārvalde varēs vairāk sataisīt ceļus. Tika debatēts arī par ceļu posmu apsaimniekošanas nodošanu individuālām personām.

L. Šēle pieminēja, ka ir sazvanījusies ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” par projektu no jaunā tilta līdz Kabiles aplim. Pašreiz veic izmaiņas projektā, bet būvniecība varētu sākties jau nākamgad. Šajā projektā tiks rekonstruēts posms līdz SIA “AJG” pagriezienam, tālāk uzbrauktuves uz tilta un ceļš līdz Kabiles aplim, kā arī tilta tuneļa segums. Iedzīvotājus interesēja, vai posmā līdz Kabiles aplim veidos gājēju pārejas, piemēram, pie autobusa pieturas. L. Šēle atbildēja, ka esot vaicājusi, bet saņēmusi atbildi, ka gājēju pārejas neveidos, jo tas palielina negadījumu risku. Ierīkojot gājēju pāreju, cilvēki mazāk pievērš uzmanību, šķērsojot ceļu, tādēļ pārejas veido tikai tādās vietās, kur ir ļoti blīva iedzīvotāju kustība. 

Par pagasta bibliotēkas aktualitātēm pastāstīja jaunā pagasta bibliotēkas vadītājas aizvietotāja Marta Felšaua. Bibliotēkas lietotāju skaits ir pieaudzis un aktīvāk tiek lasītas kā grāmatas, tā arī prese. Papildus grāmatu izsniegšanai bibliotēka piedāvā datorapmācības, cilvēkiem šim pakalpojumam vēlams pieteikties individuāli, jo tā strādājot var efektīvāk tikt pie rezultātiem. Jaunums ir audio grāmatas, ko var izmēģināt, iepriekš sazinoties ar bibliotēku.

Tika jautāts arī par lielajām apkures izmaksām Rumbas pagasta pārvaldes ēkām. Vislielākais patēriņš esot Mežvaldes ēkai. Ir domāts, ka šī ēka nākotnē tiks siltināta par Eiropas fondu līdzekļiem, kur risinās arī apkures sistēmas optimizēšana, jo pašlaik ēkā ir elektriskā apkure. Turpinot tematu par siltumu, tika apspriesta situācija Mežvaldē unaproblēma, ar ko iedzīvotāji ir saskārušies – viena no mājām, no kuras ir atkarīgas pārējās ēkas tai apkaimē, nav uzlikusi siltuma regulatoru, tāpēc visiem pārējiem nākas ciest. Izskanēja jautājums arī par bijušo veikalu. Tā telpām jau bijusi viena izsole, bet neviens nav izrādījis par to interesi. To izsolīs vēlreiz, bet pagaidām process apturēts, jo pagasta pārvaldes ēkas plānotā remonta laikā veikala telpas izmantos pagasta pārvalde.

Aktuāls jautājums bija par ūdens kvalitāti, kas esot ļoti slikta. L. Šēle sacīja, ka SIA “Kuldīgas ūdens” veic atdzelžošanas sistēmas maiņu, bet izskatoties, ka tas sagādā problēmas, tāpēc tas vēl joprojām tiek risināts. Tāpat tika saņemtas sūdzības par darba uzsākšanas paziņojumiem – L. Šēle atbildēja, ka sūdzība jau tika nodota un atbildīgās personas brīdinātas. Kāds iedzīvotājs ieminējās par atkritumiem, ko vienuviet sametuši paši apkārtējo māju iedzīvotāji. L. Šēle atbildēja, ka pašvaldība nevar apmaksāt privāta īpašuma sadzīves atkritumu izvešanu, tas ir jādara attiecīgās mājas iedzīvotājiem. Mājai ir jāvienojas par šo atkritumu izvešanu, tad attiecīgi tālāk katram aprēķinās un sadalīs summu, ko pieskaitīs pie atkritumu apsaimniekošanas izmaksām. Runājot par atkritumiem, tika jautāts par SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” akcijas elektropreču pieņemšanas kārtību, par elektroprecēm, kurām iztrūkst detaļu. A. Buka komentēja, ka patiešām šāds nosacījums bija, jo tikai neizjauktas elektropreces uzņēmums var nodot tālāk, nepiemaksājot papildus naudu. Bet kopumā iedzīvotāji rīkotās akcijas atzina par ļoti veiksmīgām: “Ja būs iespēja, tad lūgsim, lai regulāri šādas akcijas turpina arī nākamajā gadā”, sacīja A. Buka.

Vai Rumbas pagastā nav domājis ienākt kāds investors? Ieinteresētība ir, bet Rumbas pagastam īsti nav, ko piedāvāt, nav pietiekoši lielu zemes platību. I. Bērziņa komentēja, ka pašvaldība plāno pasākumu, kura galvenais mērķis būs savest kopā telpu īpašniekus ar potenciāliem investoriem jeb uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīt ražošanu. Diskusijā tiks runāts par pašvaldības iesaistīšanos telpu tirgū – vai būtu nepieciešams būvēt ēku vairākiem ražotājiem, kuru pēc tam varētu nomāt. Dažas pašvaldības jau šādu praksi piekopjot, bet tur ir gan savi plusi, gan mīnusi.

Vajadzētu domāt par jaunajiem speciālistiem un pansionātiem senioriem, teica kāda iedzīvotāja, piemetinot: “Mēs visi būsim savā laikā veci, tās vietas paliek aizvien mazāk.” I. Bērziņa, atbildot uz jautājumu par dzīvojamo fondu, sacīja, ka pēc SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pasūtījuma ir izprojektēti 14 dzīvokļi Vakara ielā, kur pirms tam atradās muzeja krājums. Kas attiecas uz pansionātiem, pieprasījums pēc tiem ir pieaudzis milzu ātrumā, tāpēc pašvaldība ir jau piedāvājusi telpas pansionāta izveidei biedrībām “Latvijas Sarkanais krusts” un “Latvijas Samariešu apvienība”, kas tālāk varētu risināt šo jautājumu.

Nobeigumā Domes priekšsēdētāja uzteica L. Šēli par labi padarītajiem darbiem, jo ikdienā parasts cilvēks to neievēro. “Lija ir ļoti liels balsts attiecībā uz projektu pieteikumiem ne tikai Rumbas pagastā, bet arī citiem pagastiem,” sacīja I. Bērziņa.