Snēpelē ar lielu atsaucību aizritējis bijušās skolas salidojums

snepeles salidojums
Foto: Snēpeles pagasta pārvaldes arhīvs.

17. augustā Snēpeles muižas pilī tika svinēts bijušās Snēpeles skolas 95 gadu salidojums, kas pulcēja kuplu absolventu skaitu.

Atklājot salidojumu, absolventiem tika sarūpēts neliels koncerts. Koncertā uzstājās gan pirmsskolas grupu bērniņi un senioru ansamblis, kas šobrīd atrodas muižas ēkā, gan Snēpeles pašdarbnieku kolektīvi - ansambļi un deju kolektīvs. Kā īpašs pārsteigums bija grupa “Popši” Silvas Zālītes vadībā , kuras dalībnieki savulaik mācījās deviņgadīgajā skolā.

Salidojuma ietvaros tika atklātas divas atmiņu klases. Viena telpa tikusi iekārtota tieši kā klase – ar dažāda laikmeta soliem, skapjiem un tāfeli. Savukārt otrajā klasē tika izvietota ekspozīcija, kas sadalīta pa mācību priekšmetiem – matemātiku, latviešu valodu, bioloģiju. Ekspozīciju papildināja uzskates materiāli, no kuriem agrāk mācījušies absolventi. Arī pēc salidojuma ekspozīcija paliks pilī, tāpēc, iepriekš piesakoties, to varēs aplūkot.

Pašlaik pils pirmajā stāvā darbojas pagasts, audējas, ansamblis, ir svara zāle. Tikmēr otrajā stāvā ikdienā uzturas Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupiņas. Uz salidojumu Snēpeles pagasts bija savedis kārtībā vienu no pils spārniem, kurā atklās pastāvīgo ekspozīciju “Baroneses zāļu istaba” un “Baroneses meitas istaba”. Papildus uz salidojumu skolas ārpusē tika noņemts apaugums, kā arī atjaunoja celiņu. Vērts piebilst, ka, dodot otro mūžu, segums šim celiņam nācis no Jelgavas ielas bruģa. Tāpat parkā ar granti tika uzbērti celiņi, tika izzāģēti vecie koki, atjaunoja puķu dobes.

Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja Aiga Bulava pastāstīja, ka pasākuma organizēšanā ticis ieguldīts liels darbs: “Šim pasākumam gatavojāmies ļoti metodiski, tāpēc mums gāja ļoti labi. Salidojums bija ļoti kupli apmeklēts. Cilvēkiem ļoti interesēja, kas pašlaik notiek muižas pilī. Ar salidojumu vēlējāmies parādīt, ka Snēpelē mēs neesam ne tukši, ne pamesti, bet pie mums ir dzīvība.” Tāpat A. Bulava iezīmēja, ka Snēpeles muižas pilī turpmāk tiks rīkoti klasiskās mūzikas koncerti, kas pavasarī bijuši ārkārtīgi pieprasīti.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav