Laidos spriež par skolu, dzīvnieku pieskatīšanu un citām tēmām

Foto: Kristīne Duļbinska

8. aprīlī ikgadējā iedzīvotāju sapulce notika Laidu pagastā. Par to, kas aktuāls Laidos, iedzīvotājiem pastāstīja pagasta pārvaldnieks Andris Neilands, bibliotekāres Vizma Hartmane un Inese Štorha, kultūras un sporta pasākumu organizatore Anda Stiba, Laidu pamatskolas direktore Elita Tisjaka un sociālā darbiniece Daiga Korpfa. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja un par novada aktualitātēm informēja Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons un pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka.

A. Neilands atskatījās uz pērn paveikto, izceļot ceļu sakārtošanu, tostarp ar ES fondu līdzekļu palīdzību. Šogad iecerēts pievērsties ielu apgaismojumam Valtaiķos, “Bitītes” telpu remontam, jo pasts atbrīvojis telpas, uz kurām pārcelsies pagasta pārvaldes darbinieki. Vēl plānots demontēt Laidu muižas parka puses kāpnes. A. Stiba, kura strādā samērā nesen, pauda gandarījumu, ka ar daudziem pagasta iedzīvotājiem jau iepazinusies un tikusies dažādos pasākumos. Aizvadīta aktīva ziemas sezona, un daudzi iedzīvotāji viņai palīdzējuši pasākumus godam sarīkot. Vasaras sezonā iecerēts vairāk pievērsties sportiskām aktivitātēm. A. Stiba aicināja iedzīvotājus nākt ar idejām un priekšlikumiem par to, kādus vēl pasākumus varētu sarīkot.

Sermītes bibliotēkas vadītāja I. Štorha ieskicēja bibliotēkas piedāvātos pasākumus un pastāstīja par darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem, nodobināto interešu klubiņu un organizētajām ekskursijām aktīvākajiem lasītājiem, kā arī projekta ietvaros gleznās iemūžinātajām skaistākajām pagasta vietām. Savukārt Laidu bibliotēkas vadītāja V. Hartmane informēja par grāmatu apmaiņu ar citām bibliotēkām, par tradīciju kļuvušo krustvārdu mīklu konkursu un dzejas dienu pasākumu, tikšanos ar novadnieci Andru Manfeldi. Viņa arī pastāstīja par ieceri doties pelnītā atpūtā.

Skolas direktore E. Tisjaka izstāstīja par dažādajām aktivitātēm un pasākumiem, kuros skola un skolēni iesaistījušies: bērni vingro, mācās peldēt, piedalās konkursos, olimpiādēs, projekta “Skolas soma” aktivitātēs. Sociālā darbiniece D. Korpfa ieskicēja, ka lielākā daļa klientu  ir pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēki, bet vispieprasītākais pabalsts ir mājokļa pabalsts, kas sociālā dienesta klientiem ir liels atspaids.

Diskusiju sadaļā tika runāts par jauniešu aktivizēšanos tumšajā laikā. Valsts policijas pārstāvis aicināja zvanīt, ja tiek pamanīts kas aizdomīgs, jo, ja neviens neziņos, policija par iespējamajiem pārkāpumiem neuzzinās. Vēl laidenieki sprieda par represēto piemiņas akmens iespējamu pārvietošanu, jo tas atrodas uz privātas zemes. Diskutēja arī par suņu klaiņošanu un to, ka nepieskatīti suņi var izskriet priekšā automašīnai, tā izraisot avāriju, un tie traucē pastaigāties. A. Buka atgādināja, ka saimniekiem suņi jāpieskata un arī jāčipē, kā to nosaka likums, bet par klaiņotājiem jāziņo pašvaldības policijai.

Pārrunāta tika arī skolas iespējamā nākotne. V. Gotfridsons sacīja, ka valsts radījusi tādu sistēmu, kas spiež reorganizēt skolas. Noteikti normatīvi, cik bērnu jābūt no 7. līdz 9. klasei, un Laidu pamatskolai dažu bērnu pietrūkst, lai šo prasību izpildītu. Pašvaldība centīsies, cik spēs, gādāt, lai skola Laidos būtu, taču, ja tas nebūs iespējams, bērnus vedīs uz skolu citur. Ģeogrāfiski tuvākā ir skola Turlavā, bet netiek izslēgta arī bērnu vešana uz skolu Kuldīgā. Vēl tika spriests par dažādu ceļu posmu atšķirīgu uzturēšanu, Kuldīgas slimnīcā pieejamajiem pakalpojumiem, sabiedriskā transporta maršrutiem, kas laideniekiem nešķiet izdevīgi, ūdensvada sakārtošanu, dzīvokļu pieejamību un zemes nomas maksas pieaugumu. 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav