Kurmāles pagasta iedzīvotāji domā par drošības uzlabošanu, apkārtnes sakopšanu un Vilgāles pamatskolu

kurmale
Foto: Kārlis Komarovskis

15. aprīlī Vilgālē, Kurmāles pagasta pasākumu zālē norisinājās ikgadējā iedzīvotāju sapulce, kurā vietējiem bija iespēja uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā ar Kuldīgas novada Domes vadības pārstāvjiem, kā arī pagasta pārvaldes darbiniekiem.

Sapulcē piedalījās Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka, Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane, pagasta sociālā darbiniece Agita Svilpe, kultūras darbiniece Inete Megne un Priedaines bibliotekāre Daiga Rozevska.

Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja D. Gūtmane vispirms klātesošos informēja par demogrāfisko situāciju pagastā, kā arī iepazīstināja ar 2018. gadā paveiktajiem darbiem. Vislielākais darbs pērn bijis Kurmāles pagasta ūdenssaimniecības nodošana SIA “Kuldīgas ūdens” rīcībā. Priedainē daļēji atjaunots gājēju celiņš, kura pilnīgai atjaunošanai pietrūcis līdzekļu. “Tāpat arī ir ģimenē – ja mums ir kaut kas saplīsis un ja jauns maksā tik, cik nevaram atļauties, tad ir izvēle staigāt ar caurām biksēm vai salāpīt vecās. Izvēlējāmies salāpīt tikai bedres,” skaidroja D. Gūtmane. Tāpat deju kolektīva puišiem uz dziesmu svētkiem tika nopirkti zābaki, dāmas darināja vestes, kā arī nopirkts jauns vimpelis. Futbola komandai iegādāti jauni treniņtērpi, kā arī pērn izgatavotas vēl vienas kāpnes, lai labāk piekļūtu Vilgāles ezeram. Vēl labots Priedaines un Vilgāles ciemu apgaismojums.

Par allaž sāpīgo ceļu jautājumu D. Gūtmane sacīja, ka tiek darīts viss iedalīto līdzekļu robežās, lai tos censtos maksimāli uzturēt. Pagasts salabojis bedres Krauļu ceļā, kā arī uzstādījis vēl vienu ātruma valni, lai ierobežotu ātros braucējus. “Cenšamies atjaunot dažādus pagasta ceļus. Vienu gadu Priedainē, tad Upīškalnā, pēc tam Vilgālē un Vecvilgālē,” stāstīja pagasta pārvaldes vadītāja.

Tikmēr kultūras darbiniece Inete Megne sacīja, ka aktīvi Priedaines un Vilgāles iedzīvotāji tiek vesti uz koncertiem, teātra izrādēm, ļaujot baudīt dažādus kultūras pasākumus. Pērn pagastā divi lielākie pasākumi bijuši “Peldam Vilgālē” un “Senioru saiets”.  Tāpat katru mēnesi I. Megne cenšas atsvaidzināt izstādes, lai iedzīvotājiem būtu interesanti tās aplūkot. Vēl kultūras darbiniece atzīst, ka īpaši tiek domāts arī par bērniem un izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Aizkraukles leļļu teātri. I. Megne uzsver, ka produktīva komunikācija izveidojusies ar dažādiem novada amatierteātriem, kuri labprāt savas izrādes atrāda Kurmāles pagasta iedzīvotājiem, un izrādes vienmēr ir kupli apmeklētas.

Priedaines bibliotekāre Daiga Rozevska informēja, ka bibliotēka piedāvā 16 dažādus pakalpojumus, kliedējot mītus par ierobežotajām lasītāju iespējām. Aktīvi tiek domāts par lasītāju kluba saietiem, skolēnu brīvlaikos daudz tiek strādāts ar bērniem, ar kuriem veic dažādus rokdarbus. D. Rozevska aicināja izmantot daudzpusīgos bibliotēkas e-resursus, datu bāzes, kurās var lasīt e-grāmatas, un uzzināt citu svarīgāko informāciju.

Pēc tam I. Bērziņa, A. Buka un D. Gūtmane atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem. Vispirms kāda iedzīvotāja paslavēja Kuldīgu un tās iedzīvotājus, ka “airBaltic” konkursā pilsēta ieguva lidmašīnu ar savu vārdu, apsteidzot tādas pilsētas kā Ventspili un Daugavpili. Tikmēr iedzīvotāja vēlējās vērst uzmanību, ka Ziemassvētkos pagastos vairāk varētu padomāt par rotājumiem un apgaismojumu. Kāda Priedaines iedzīvotāja vēlējās noskaidrot, vai nav iespējams vairāk sakārtot teritoriju vecās dzelzsbetona rūpnīcas apkārtnē, mudinot privāto zemju īpašniekus domāt par pagasta vizuālo izskatu, jo tomēr vasarā daudz tūristu brauc cauri Priedainei, lai nokļūtu uz jūru.

Savukārt kāds kungs no Vilgāles bija neapmierināts ar gauso Valsts un pašvaldības policijas darbu, uzsverot, ka siltajā laikā jaunieši regulāri skaļi pie veikala klausās mūziku un uzdzīvo. I. Bērziņa pastāstīja, ka diennakts tumšajā laikā uz visu novada ir viena ekipāža, kas visus izsaukumus nevar apkalpot. Tikmēr D. Gūtmane ierosināja, ka pagasts pie veikala varētu izvietot videonovērošanas kameras, lai vainīgos sauktu pie atbildības.  Vēl iedzīvotāji izteica viedokli par administratīvi teritoriālo reformu, Vilgāles pamatskolas nākotni, kā arī visi kopīgi sprieda, vai turpmāk iedzīvotāju sapulce jārīko arī Priedainē.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav