Īvandieki aktīvi iesaistās iedzīvotāju sapulcē un izsaka viedokli par muižu un ceļu jautājumu

Īvande, muiža, sapulce
Foto: Kārlis Komarovskis

25. martā Īvandes muižā norisinājās iedzīvotāju sapulce, kurā par svarīgāko pagastā pastāstīja pārvaldes vadītāja Anda Upleja, bibliotekāre un Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji. Tikšanās otrajā daļā norisinājās diskusija, ar iedzīvotājiem pārrunājot dažādus tematus.

Vispirms A. Upleja pastāstīja, kas paveikts 2018. gadā. Viens no lielākajiem ieguvumiem bijis skolēnu autobusa iegāde. Tāpat A. Upleja informēja par demogrāfisko situāciju pagastā, kā arī sacīja, ka mazās iedzīvotāju aktivitātes dēļ pagastā likvidēts feldšerpunkts.

Pārvaldes vadītāja izteica pateicību “Zemzaru” īpašniekiem Mārcim un Dacei Zīlēm, kuri pērn ar naudas balvu iepriecinājuši trīs pagasta bērnus, kuri izcēlušies ar izcilām sekmēm un panākumiem. Šogad divi lielākie iecerētie darbi ir Īvandes stadiona atjaunošana, jo vasarā te notiks Kuldīgas novada sporta spēles, kā arī jaunas laipas izveide Dzirnavu ezerā.

Tikmēr Īvandes bibliotēkas vadītāja Gunta Zingberga priecājās, ka iedzīvotāji ļoti aktīvi lasa un apmeklē bibliotēku. Septembrī bibliotēkai būs jāveic akreditācijas process, kam norit aktīva gatavošanās. Tāpat G. Zingberga pastāstīja par pērn aizvadītajiem kultūras pasākumiem. Ļoti veiksmīgs izvērties Latvijas simtgades pasākums, kā arī jauniešu viesošanās Turlavā. Īvandē šogad tapis jauns vokālais ansamblis, bet katru otrdienu iedzīvotājiem tiek dota iespēja apmeklēt bezmaksas vingrošanu.

Iedzīvotāji uz šo sapulci bija ieradušies diezgan kuplā pulkā un neiztika bez visdažādākajiem jautājumiem. Vislielākās diskusijas izvērtās par diviem tematiem – pagasta ceļu stāvokli un to apsaimniekošanas kārtību, kā arī par Īvandes muižas tālāko nākotni.

A. Upleja paskaidroja, ka par daļu no pagastā esošajiem ceļiem atbild VAS “Latvijas Valsts ceļi”, un pagastam grūti ietekmēt šīs organizācijas darbu. Tikmēr Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka informēja, ka pagasta ceļus iespēju robežās uztur, taču finansējuma trūkuma dēļ labu stāvokli ir grūti sasniegt. Gan A. Upleja, gan A. Buka uzsvēra, ka iedzīvotāji ikdienā var vērsties pagastā vai pašvaldībā, negaidot ikgadējo sapulci, lai ātrāk risinātu dažādus jautājumus. Tāpat pašvaldības vadība piekrita apgalvojumam, ka nepieciešams uzlabot komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Vairāki iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kāda ir pašreizējā situācija ar muižu. Kuldīgas novada Domes priekšsēdētajas vietnieks Viktors Gotfridsons paskaidroja, ka domes deputāti ir veikuši īpašuma apsekošanu un šobrīd muiža ir nodota apsaimniekošanā pagastam. Par tālāko Īvandes muižas nākotni tiks lemts tuvākajā laikā.Tikmēr no iedzīvotājiem izskanēja ierosinājums, ka plānotais finansējums jaunās laipas izveidei jānovirza Īvandes muižas uzlabošanai. Pārvaldes vadītāja sacīja, ka iedzīvotāji varēs izlemt, vai naudu novirzīt muižai, taču atgādināja, ka no vairākiem īvandniekiem bija izskanējis priekšlikums un lūgums par laipas izveidi ezerā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav