Divi lielie projekti un Pelču pils remonts

pelci
Foto: Kārlis Komarovskis

20. martā Pelču pagasta pārvaldē norisinājās ikgadējā iedzīvotāju sapulce, kurā visiem tikšanās apmeklētājiem bija iespēja uzdot jautājumus.  Sapulcē piedalījās pārvaldes vadītāja Kristiāna Rubene, kā arī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons, pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka un Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja vietniece Māra Pucena.

Vispirms K. Rubene informēja klātesošos par aizvadītajā gadā pagastā izdarītajiem darbiem, piemēram, Pelču pils jumta atjaunošanu, bērnudārza metodiskā kabineta kosmētisko remontu, ceļu infrastruktūras uzlabošanu, kā arī apgaismojuma problēmas sakārtošanu pagasta centrā. Tāpat iegādāts ceļu kaisītājs, lai daudz efektīvāk apsaimniekotu braucamās daļas. K. Rubene atzina, ka šogad plānots pērn ceļu fondā ietaupītos līdzekļus izlietot Avotu ielas asfalta atjaunošanā, kā arī apgaismojuma izveidē Ābeļciemā. Liels projekts 2019. gadā būs arī Pelču pils pamatu siju remonts.

Tālāk vārds tika dots pagasta sociālajai darbiniecei Vijai Leimanei, kura pastāstīja par situāciju Pelčos, iezīmēja pabalstu apmērus un iedrošināja lūgt palīdzību, ja tas nepieciešams. Pēcāk nelielu uzrunu sacīja Pelču bibliotēkas vadītāja Aija Kņaza, paužot prieku par vecākiem, kuri māca savām atvasēm lasīt grāmatas. Tāpat A. Kņaza pateicās bērniem un jauniešiem, kuri palīdzējuši, lai pērnais gads bibliotēkā būtu radošs un krāsains. Tikmēr kultūras darba organizatore Saiva Eglīte iezīmēja lielākos pasākumus, kas aizvadīti 2018. gadā, kā arī uzsvēra, ka šogad plānoti kvalitatīvi pasākumi, jo tos iedzīvotāji ļoti iecienījuši. S. Eglīte aicināja iedzīvotājus sekot jaunākajai informācijai pagasta pārvaldes Facebook lapai, kā arī lapai “Pelču Pagrabiņš”.

Noslēgumā A. Buka uzsvēra, ka ikdienā pašvaldībā norit ļoti apjomīgs darbs, lai pilsētā un pagastos iedzīvotājiem uzlabotu vidi. Viņa aicināja jautājumus uzdot arī ikdienā, negaidot ikgadējo sapulci. Pēc tam iedzīvotājiem bija iespēja uzdot savus aktuālos jautājumus.

Viens no aktuālākajiem tematiem ir nekustamā īpašuma nodokļa kāpums, arī šajā sapulcē neiztika bez šī jautājuma. Kāds Pelču pagasta iemītnieks vēlējās noskaidrot, kāpēc katru gadu nodoklis pieaug. M. Pucena uzsvēra, ka šo kāpumu ietekmē vairāki faktori, bet būtiskākais ir tas, ka pērn veikta zemju pārvērtēšana visā novadā. Cits iedzīvotājs ierosināja pie Pelču bērnudārza uzstādīt “guļošo” policistu. K. Rubene solīja, ka kopā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” šo jautājumu centīsies atrisināt.

Iedzīvotājiem taujājot par ceļu kvalitāti, pagasta pārvaldes vadītāja apliecināja, ka tam tiek cieši sekots līdzi, kā arī mudināja ziņot par iespējamām nelikumībām. Tāpat izskanēja jautājums par klaiņojošajiem suņiem un kaķiem. Pašvaldības pārstāvji mudināja ziņot pašvaldības policijai par šādiem gadījumiem, kā arī atgādināja noteikumus, ka suns publiskā teritorijā bez pavadas atrasties nedrīkst.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav