Vilgālē Vārdupes pasta nodaļas modeli pielāgo reālajam pieprasījumam

email

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Vilgālē no 2019. gada 14. marta tiek mainīts Vārdupes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Vilgālē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 11.00 līdz 12.00 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas adresē Pagastmājā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Vārdupes pasta nodaļā, kas vidēji veido tikai četrus pasta sūtījumus darbdienā un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 4 100 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas adresē Pagastmāja.

Tāpat kā līdz šim, Vārdupes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Vilgāles iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Vilgāles iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281687.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Vārdupes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 633 72330 vai 25702006 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Turlavas pasta nodaļu Gundegās 1, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–ceturtdienās  no plkst. 8.30 līdz 12.30 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Vilgāles iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2019. gada 15. marta tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav