Sociālais darbs pagastos

palidziba

Sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālā darba nodrošināšana ir pašvaldības sociālā dienesta darbības virzieni, ko nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Vispazīstamākais sociālā dienesta darbības virziens ir sociālā palīdzība, kas iedzīvotājiem nodrošina materiālu atbalstu. Sociālo pakalpojumu jomā cilvēkiem pazīstama ir aprūpe mājās vai sociālās aprūpes centri. Kā atsevišķs darbības virziens vismazāk ir pazīstams sociālais darbs – tā mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā atrisināt problēmas, kas traucē iekļauties sabiedrībā.

Sociālo darbu veic sociālie darbinieki, kuri savā profesionālajā darbībā balstās uz studiju procesā un pieredzē iegūtām teorētiskām un praktiskām zināšanām, kā arī noteiktām sociālā darba metodēm, pieejām. Sociālo darbu veic ar tādām personām (ģimenēm), kuras pašas saviem spēkiem nespēj atrisināt problēmas vai ilgstoši pārvarēt grūtības. Biežāk sastopamās problēmas, ko palīdz risināt sociālie darbinieki, ir sociālo prasmju trūkums, nespēja apzināties savas vai ģimenes locekļu vajadzības, zema izpratne par bērna vajadzībām un vājas bērnu audzināšanas prasmes, atkarība un līdzatkarība, nepārvarētas personiskās krīzes, vardarbība, antisociāla uzvedība, ierobežotas pašaprūpes spējas utml. Veiksmīgākai personu (ģimeņu) sociālo problēmu risināšanai sociālie darbinieki veido un piesaista sociālos pakalpojumus un izmanto citus pašvaldībā pieejamos resursus – speciālistus, pakalpojumus utml. Sociālie darbinieki savā profesionālajā darbībā ievēro normatīvos aktus, sociālā darbinieka ētikas kodeksu un profesionālās robežas.

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likums nosaka atšķirīgus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas principus. Sociālās palīdzības organizēšana pēc Valsts kontroles ieteikumiem ir kļuvusi sarežģītāka un prasa iedziļināšanos normatīvo aktu un vadlīniju niansēs. Savukārt sociālā darba procesam ir raksturīgs tas, ka katrai iedzīvotāju grupai ir savas specifiskās vajadzības un sociālajam darbiniekam ir nepieciešama  specializācija darbam ar noteiktām klientu grupām.

Lai nodrošinātu to, ka arī novada pagastos tiek attīstīts profesionāls sociālais darbs, Kuldīgas novada sociālais dienests pakāpeniski ievieš tādu darba organizāciju, kad, darbojoties pa diviem pagastiem, viens sociālais darbinieks būs atbildīgs par sociālo palīdzību, bet otrs veiks sociālo darbu.

Šāda darba organizēšana jau no pagājušā gada oktobra notiek Padures un Īvandes pagastā. Ar jauno gadu izmaiņas tiek ieviestas Gudenieku, Ēdoles, Turlavas un Laidu pagastā. Pakāpeniski tas būtu jāievieš visā novadā, jo viens “universālais” sociālā darba speciālists nevar kvalitatīvi izdarīt visu – organizēt sociālo palīdzību, organizēt sociālos pakalpojumus un risināt sarežģītas personu (ģimeņu) sociālās problēmas. 

Iedzīvotājiem tas nozīmē to, ka trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusu, sociālās palīdzības pabalstus un pārtikas pakas varēs saņemt tāpat, kā līdz šim, bet sarežģītāku nemateriālu problēmu risināšanai, kam atvēlēti citi pieņemšanas laiki, varēs konsultēties pie otra sociālā darbinieka. 

Nemainīga paliek kārtība, ka klientu pieņemšanas tiek organizētas pēc iepriekšēja pieraksta, tomēr, ja nav iespēja pie sociālā darba speciālista tikt noteiktajos klientu pieņemšanas laikos, ir iespējams vienoties ar darbinieku par citu pieņemšanas laiku. 

Ar aktuālo informāciju par sociālā dienesta darbu, aktivitātēm, sociālo palīdzību un pakalpojumiem var iepazīties sociālā dienesta mājas lapā www.socialais.kuldiga.lv. Pagastu sociālā darba speciālistu pieņemšanas laiki un kontakti – pievienotajā tabulā.  

PAGASTU SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTU KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav