Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”” īstenošanas noteikumiem, Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības Valsts kvalitātes dienestu (IKVD) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

Projekta finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Projekta mērķis ir sekmēt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk - PMP) samazināšanu un prevenciju, sniedzot izglītojamiem individuāli nepieciešamos atbalsta pasākumus. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada beigām līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

 • PMP riska izglītojamo datu bāzes ieviešana un izmantošana;
 • valsts un pašvaldības institūciju iesaistīšanās PMP preventīvo un intervences pasākumu īstenošana;
 • pedagogu un atbalsta personāla kompetences un kapacitātes darbā ar PMP riska izglītojamiem uzlabošana;
 • vienaudžu un jauniešu līderu atbalsta palielināšana PMP riska jauniešiem;
 • vecāku iesaistīšana izglītojamo izglītības un sociālo problēmu risināšanā;
 • palīdzības sniegšana ģimenēm, kurām ir ierobežotas finansiālās iespējas pamatvajadzību nodrošināšanā izglītojamiem;
 • individuālu un konkrētām situācijām atbilstošu atbalsta pasākumu īstenošana PMP riska izglītojamiem.

Ko projekta ietvaros var iegūt izglītojamais?

 • Individuālo atbalsta plānu (izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus risku mazināšanai);
 • Kompensāciju par: sabiedriskā transporta biļetēm, ēdināšanu, naktsmītnēm, individuālajiem mācību līdzekļiem, individuālajiem mācību priekšmetiem, speciālo transportu;
 • Jauniešu iniciatīvu projekti.

Ko projekta ietvaros var iegūtt izglītības iestādes un pedagogi?

 • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar izglītojamiem, kuriem tas ir nepieciešams;
 • Profesionālās kompetences pilnveidi;
 • Seminārus, supervīzijas, darbnīcas, konferences, metodiskos atbalsts līdzekļus;
 • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Projekta mērķgrupa:

 • Vispārizglītojošo iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;
 • Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programma).

Projektā pašreiz iesaistītās Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādes: Kuldīgas 2. vidusskola, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Ēdoles pamatskola, Laidu pamatskola, Turlavas pamatskola, Vārmes pamatskola, Vilgāles pamatskola, Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola, Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs.

Projekta īstenošanas termiņš Kuldīgas novada pašvaldībā: 2017. gada 8. novembris – 2022. gada 31. decembris.

Kontaktinformācija: Izglītības nodaļas speciāliste Una Lepse, Tālr. 63322540, 29579026, 26542280, E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sīkāka informācija par projektu:

http://www.pumpurs.lv/

http://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

< SKATĪT AKTUALITĀTES