Publicitātes foto

Biedrība „Darīsim paši!” ir uzsākusi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gada pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Biedrība aicina aizpildīt aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām atbalsta jomām, vajadzībām un problēmām, lai atbilstoši SVVA stratēģijai, iespējami efektīvāk varētu piesaistīt LEADER finansējumu jaunajā periodā.

Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt tiešsaiste formā līdz 2015.gada 1.oktobrim!

Aptaujas anketa

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES