Būvniecība

Vēlies uzsākt būvniecību?

2018. gada iesniegtie Būvniecības iesniegumi

2017. gada iesniegtie Būvniecības iesniegumi

Izsniegtās būvatļaujas

Būvvaldes iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

  • pirmdienās 15.00 - 18.00;
  • ceturtdienās 9.00 - 12.00.

Kontaktinformācija

Kuldīgas novada teritorijas plānojums

Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi