Apstiprina pārvaldes vadītājus Kuldīgas novada Snēpeles, Pelču un Kabiles pagastā

Foto: Ričards Sotaks

Kuldīgas novada Domes deputāti 25. janvāra sēdē amatā apstiprināja trīs pārvalžu vadītājus – Kabiles pagastā Elīnu Osi, Pelču pagastā Agri Rozenfeldu, bet Snēpeles pagasta pārvaldē – Raivi Jasinski.

Pagājušā gadā tika izsludināts konkurss uz Kabiles pagasta pārvaldes vadītāja amatu, kura rezultātā par pienākumu izpildītāju ar pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem izraudzījās Elīnu Osi.

Līdz pagājušā gada februārim E. Ose dzīvojusi Vārmē, kur septiņus gadus strādājusi pagasta pārvaldē par sekretāri, tāpēc darbs pārvaldē viņai labi pazīstams.

Pārvaldniece līdz šim bijusi aktīva un ieinteresēta darbā pagastā. E. Ose ir iepazinusies ar Kabiles pagasta saimniecību, darbiniekiem un to veicamajiem pienākumiem, sniedzot savu redzējumu par turpmāko pagasta attīstību, iedzīvotāju prioritātēm un iespējamo finanšu līdzekļu piesaisti. Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka pastāstīja: “E. Ose ir enerģiska un īsā laikā veiksmīgi tikusi galā ar saimnieciskiem jautājumiem, pārplānojusi darbinieku darba pienākumus un, sadarbojoties ar skolas vadību, efektīvi organizējusi rotaļu grupas darbību.”

Paralēli pagasta vadīšanai, E. Ose turpina iegūt augstāko izglītību Liepājas Universitātē, studējot par sociālo darbinieku.

Arī uz Pelču pagasta pārvaldes vadītāja amatu konkurss tika izsludināts pērn septembrī. Agris Rozenfelds amatā tika apstiprināts par pienākumu izpildītāju ar pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem.

A. Rozenfelda līdzšinējā darba pieredze saistīta ar darbu pašvaldības kapitālsabiedrības komunālajā uzņēmumā Jelgavas novadā, kas nodarbojās ar ūdensapgādi, siltumapgādi, namu apsaimniekošanu un elektroapgādi, vadot 54 darbinieku komandu. A. Rozenfelds par līdzšinējo pieredze stāsta: “Daudz laika esmu pavadījis cieši sadarbojoties ar Domes struktūrvienību vadītājiem, risinot dažādas novada iedzīvotāju jautājumus un problēmas. Iepriekšējā darba pieredze bijusi saistīta arī ar ielu un ceļu, kā arī inženierkomunikāciju būvniecību un būvuzraudzību, kas šobrīd praktiski noder pagasta ceļu uzturēšanas jautājumos un pagasta iedzīvotāju sasāpējušo jautājumu risināšanā.” Arī A. Buka piekrīt, ka līdzšinējā pieredze palīdzējusi īsā laikā iepazīties ar pagasta saimniecību un izvirzīt prioritātes pagastā.

A. Rozenfelds mācījies Rīgas Tehniskajā universitātē autoceļu būvniecību, bet šobrīd Latvijas Lauksaimniecības universitātē ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē neklātienē apgūst uzņēmējdarbības un biznesa procesu vadību.

Uz Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja amatu konkurss tika izsludināts atkārtoti. Uz vakanto amatu bija pieteikušies 10 cilvēki, no tiem uz darba interviju bija uzaicināti 6  pretendenti. Pildot Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai doto solījumu, snēpelnieki bija sapulcējušies, lai uzklausītu trīs potenciālo pārvaldes vadītāju redzējumu par pagasta turpmāko attīstību, pēc tam balsojot par vienu no pretendentiem. Par piemērotāko snēpelnieki, Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa komisija un Kuldīgas novada Domes deputāti atzina Raivi Jasinski. Viņš Snēpeles pagasta amatā apstiprināts ar pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem.

R. Jasinskis Snēpeles pagastā dzīvo vien gadu, taču viņam jau ir skaidrs redzējums un idejas, kā pagastu attīstīt un pilnveidot. Pirms tam neilgi strādāja Kuldīgas attīstības aģentūrā par teritorijas plānotāju. Šis darbs palīdzējis izprast situāciju arī Snēpelē. “Jaunajam pārvaldniekam ir labs skatījums uz pagasta attīstības nākotni, degsme un atsaucība, iesaistoties gan pagasta saimnieciskajā, gan kultūras dzīvē,” par R. Jasinski pastāstīja A. Buka.

Latvijas Universitātē apguvis pedagoģiskās darbības pamatus, kā arī mācījies Rīgas Tehniskajā universitātē Vides inženierzinātni un elektroenerģiju datorvadības programmu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav