KULDĪGAS NOVADA DOMES SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS LIETU KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI (07.12.2017.)

Foto: Ziedonis Safronovs

2017. gada 7. decembrī 15.00 notiks Kuldīgas novada Domes Sociālo, Izglītības un Kultūras lietu komitejas sēde, Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI (PAPILDINĀTS 06.12.2017.)

Darba kārtības jautājumi var tikt papildināti.

< SKATĪT AKTUALITĀTES