PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 12. LĪDZ 18. FEBRUĀRIM

Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 12. februārī

 • 10.30 “Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziediņi", Turlavas pag., izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domespašvaldības nekustamā īpašuma “Varoņi”, Gudenieku pag., izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 15.00 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmentiņi”, kad.Nr.62500050172, nomas tiesību izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 15.30 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “No Birzmaļiem”, kad.Nr.62500030211, nomas tiesību izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 16.00 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "No Birzmaļiem", kad.Nr.62500030131, nomas tiesību izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 16.00 Kuldīgas novada Domes Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā.
 • 16.30 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “No Birzmaļiem”, kad. Nr.62500030287 nomas tiesību izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Otrdien, 13. februārī

 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme.Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļā, Baznīcas ielā 9, Kuldīgā.

Trešdien, 14. februārī

 • Ēnu dienu Kuldīgas novada pašvaldībā
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. Norises vieta – Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukuma 3, Kuldīgā.
 • No 12.00 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 15. februārī

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Senioru padomes pieņemšanas laiks. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Vecpilsētas vides komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 16. februārī

 • 10.00 Priedaines katlu mājas svinīgā atklāšana.

Sestdien, 17. februārī

 • 13.00 kafija ar politiķiem. Norises vieta – Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas jauniešu forums “Te ES”. Norises vieta – Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES