"Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana"

Projekta īstenotājs

Kuldīgas novada pašvaldība.

Projekta vadītājs

Dace Reinkopa tel. 29110981, Elīna Orna tel. 633 22469, Annija Stūrmane tel. 2784449.

Partneri

Akershus restaurācijas centrs Drobakā, Per-Willy Faergestad +47 48073153.

Mērķi un uzdevumi

Projekts „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana” paredz Valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa ar Nr. 8686. saglabāšanu un tā elementu atjaunošanu, lietišķās mākslas studiju meistaru darba vides un apmeklētāju pieejamības uzlabošanu, kā arī esošo kultūras produktu apjoma un kvalitātes uzlabošanu, pilnveidojot kultūras piedāvājumu un veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu, ekonomiskās aktivitātes sekmēšanu

Projekta uzdevums ir izveidot Veco rātsnamu par dažādu paaudžu nemateriālā kultūras mantojuma meistaru un amatnieku meistarības apguves, saskarsmes un pašizpausmes vietu, kur senās amatu/ tradicionālās amatniecības prasmes tiek nodotas tālāk nākamām paaudzēm, kur tiek kopta vietējā identitāte un veidota saskarsme ar citu tautu tradicionālo kultūru, kur tiek veidota izpratne par kultūras mantojumu kā materiālo liecību un nemateriālo vērtību veselumu, kur tiek aktualizēta un popularizēta nemateriālā kultūras mantojuma nozīme sabiedrībā kā kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots un teritorijas ilgtspējas veicinātājs.

Finansējums

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana”.

 • Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 562 401 EUR.
 • Programmas līdzfinansējums 250 000 EUR.
 • Kopējās projekta izmaksas 699 490, 91 EUR.

Statuss

Procesā

Projekta ieviešana

Ieviešana 2013. gadā:

Tehniskā projekta izstrāde:

 • 11.07.2013. izludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei;
 • 23.09.2013. noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA “Wonderfull”;
 • 26.11.2013. saskaņots skiču projekts.

Ieviešana 2014. gadā:

 • 17.09. - 21.09. aktivitātes ”Vietējo restauratoru apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana” ietvaros 5 Kuldīgas amatnieki apmeklēja Norvēģijas partnerorganizācijas - Akershus Restaurācijas centru Drobakā un iepazinās ar skandināvu praksi koka ēku atjaunošanā, kā arī paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju, piedaloties restaurācijas centra rīkotajā seminārā.
 • 23.10.2014. izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai.
 • 28.11.2014. izsludināts iepirkums būvuzraudzības pakalpojumam.

Ieviešana 2015. gadā:

 • 03.02.2015. noslēgts līgums ar SIA "Ostas celtnieks" par būvdarbu veikšanu objektā par summu 552 899, 57 EUR bez PVN.
 • 10.02.2015. noslēgts līgums ar SIA "Būves un būvsistēmas" par būvuzraudzības veikšanu objektā.
 • 01.06.2015. pabeigta būvniecības 1. kārta un uzsākta 2.  kārta.
 • 03.08. – 07.08 īstenota aktivitāte ”Vietējo restauratoru apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana”, kuras laikā eksperts Pērs Willijs no projekta partnerorganizācijas Akershus Restaurācijas centra Drobakā vadīja restaurātoru meistardarbnīcu, vadīja Vecā rātsnama karnīzes restaurācijas darbu un uzstājās ar prezentāciju restaurācijas centra rīkotajā seminārā. Rezultātā 5 Kuldīgas restauratori paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju un praktiski darbojās Vecā rātsnama restaurācijas procesā.

Fotogrāfijas

KULDĪGAS VECĀ RĀTSNAMA SVINĪGĀ ATKLĀŠANA (01.04.2016.)

Pirmo ķieģeļu iemūrēšana vecā rātsnama manteļskurstenī (15.04.2015.)

Aktualitātes

SVINĪGI ATKLĀTS RESTAURĒTAIS KULDĪGAS VECAIS RĀTSNAMS (31.03.2016.)

PĒC RESTAURĀCIJAS SVINĪGI ATKLĀS KULDĪGAS VECO RĀTSNAMU (29.03.2016.)

Kuldīgā norisinās Starptautiskā koka būvgaldniecības restaurācijas darbnīca (07.08.2015.)

Kuldīgas vecajā rātsnamā atjauno manteļskursteni (14.04.2015.)

Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs uz laiku atradīsies Baznīcas ielā 17 (23.02.2015.)

Tautas daiļamata meistari, Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs un pensionāru veikaliņš „Artava” pārceļas uz citām telpām (10.02.2015.)

Paraksta līgumu par Kuldīgas vecā rātsnama restaurācijas darbu uzsākšanu (03.02.2015.)

Strādā pie Vecā rātsnama restaurācijas (24.10.2014.)

Restaurēs Veco rātsnamu (26.05.2014.)

 
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES