Deju kolektīvi

P/A “Kuldīgas kultūras centrs” 2018./2019. gada sezonā piedāvā saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju amatiermākslas kolektīvos:

TABULA

Bērnu deju kolektīvs "Stariņš”

1988./1989. gada sezona bija pirmā mazajiem ķipariem bērnu deju kolektīvā “Stariņš”. Kopš kolektīva pirmās dienas izdejots ne mazums latvju danču. Dejotprasme rādīta ne tikai Kuldīgas pilsētā un novadā, bet arī visā Latvijā un daudzviet pasaulē. Dejojot iegūts daudz labu draugu gan Latvijā, gan ārzemēs. Un kur tad bez sapņiem!

Vadītāja: Zita Serdante
Kontakti: tel. 26477932, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Snēpeles bērnu deju kolektīvs

Mazie snēpelnieki pirmo reizi sanāca kopā 2010. gadā, kad vadītājas Lienes Krūmiņas vadībā sāka mācīties pirmos deju soļus. Kolektīvā dejo bērni no trīs gadu vecuma, kā arī  pirmo klašu skolēni. Mazie dejotāji ieguvuši sev draugus Skrundā, Rudbāržos un Kalvenē, ar kuriem kopā koncertē gan savās mājās, gan viesojas kaimiņu novados.

Vadītāja: Liene Krūmiņa
Kontakti: tel. 27843792, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mēģinājumi notiek kultūras nama zālē

Turlavas bērnu deju kolektīvi

Bērniem tautas dejas Turlavā notiek kopš 2014. gada. Šobrīd ir divi kolektīvi - bērniem no 4 gadiem un bērniem no 12 gadiem. Kolektīvi piedalās pasākumos un kuplina pagasta kultūras dzīvi. Pavasaros tiek veidoti sadraudzības koncerti ar citiem bērnu kolektīviem, ir izveidojusies draudzība ar Saldus novada Novadnieku pagasta bērnu deju kolektīvu “Ciecerīte”.

Vadītāja: Elīna Lankovska-Ķeķe
Kontakti: tel. 27714966
Meģinājumi notiek Turlavas kultūras namā

Padures bērnu tautisko deju pulciņš

Padurē ir divi bērnu deju kolektīvi: 1-.2.kl. un 3.-6.kl. Skolēni labprāt uzstājas skolas pasākumos, kā arī dodas izbraukumos, parādot, ko ir apguvuši mācību gada laikā. Skolēniem tiek piedāvāts dažāds deju repertuārs.

Vadītāja: Zane Kalniņa
Kontakti: tel. 22306381, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Nodarbības notiek Deksnē

Tautas deju ansamblis "Venta”

1963. gadā vadītāja Ausma Dunaiska pulcēja ap sevi dejot gribošus jauniešus, lai vienotos kopīgā dejas solī. 53 sezonās izdejots bezgala plašs latviešu un cittautu deju repertuārs. Neatlaidīgais darbs augstu novērtēts dažādās Latvijas mēroga skatēs un festivālos pasaulē.

Vadītāja: Zita Serdante 
Kontakti: tel. 26477932, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Ēdoles jauniešu deju kolektīvs “Sprigulis”

Kolektīvs darbojas ar nelieliem pārtraukumiem vairāk kā 30 gadus. Kolektīvā dejo Ēdoles aktīvākie jaunieši, kuri arī sporto, dzied un citādi atbalsta Ēdoles sabiedrisko un kultūras dzīvi. Tie ir jaunieši, kuri nedēļas nogalē atgriežas pēc mācībām un darbiem citās Latvijas pilsētās, un ir gatavi darboties deju kolektīvā. Deju kolektīvs piedalās visos Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, novada Tautas mākslas svētkos, draudzības koncertos un aktīvi darbojas kultūras nama organizētajos pasākumos Ēdolē.

Vadītāja: Inese Poriķe
Kontakti: tel.2201347
Mēģinājumi notiek Ēdoles kultūras namā

Vidējās paaudzes deju kopa "Bandava"

VPDK “Bandava” savu darbību sāka 1980. gada rudenī.  Kopīgā dejas solī apvienojušies gandrīz pussimts dejot gribētāju. 35 gadu laikā izdejotas skaistākās latviešu tautas dejas un deju uzvedumi: Menģēšanās kurzemnieku gaumē, Suitu godi sētā nāk, Gaiša diena, gaiša nakte. Kolektīvs ir neatņemama mūsu pilsētas, novada un Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa.

Vadītāja: Ramona Irbe 
Kontakti: tel. 29140883, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "DimDari" Vārmē

Deju kolektīva vadītāja ir Liene Belova, koncertmeistare Inese Egle. Kolektīvs dibināts 2010. gadā. Ar savu uzstāšanos dejotāji piedalījušies koncertos Ventspilī, Carnikavā, Bauskā, Liepājā, Jelgavā, Alsungā, Bauskā, Limbažos, kā arī starptautiskā festivālā Turcijā (2011. gadā) un Zviedrijā pie Stokholmas deju kolektīva "Zibenītis" tā jubilejas koncertā, kur dejoja kopā ar latviešu tautas deju kolektīviem no Īrijas, Spānijas un Šveices (2017. gadā). DimDari piedalījās arī starptaustiskajā festivālā “Sudmaliņas” (2019. gadā).

Kolektīvs bijis Vispārējos latviešu dziesmu un  Deju svētku dalībnieks 2013. gadā un 2018. gadā.

Vadītāja: Zita Serdante
Kontakti: tel. 26477932, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mēģinājumi notiek Vārmes skolas zālē

Ēdoles kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mudurs"

2012. gada rudenī Ineses Poriķes vadībā Ēdoles deju kolektīvs atsāka savu darbību un ieguva nosaukumu "Mudurs". Četru gadu laikā ir daudz paveikts - kolektīvs piedalījies Kuldīgas novada Tautas mākslas svētkos un Kurzemes deju svētkos. Šobrīd notiek aktīva gatavošanās Deju svētkiem 2018. gadā. “Mudura” dalībnieki piedalās arī kultūras nama veidotajos teatralizētajos uzvedumos.

Vadītāja: Inese Poriķe
Kontakti: tel. 2201347
Mēģinājumi notiek Ēdoles kultūras namā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Snēpele"

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Snēpele" dibināts 2010. gada oktobrī Snēpeles kultūras namā. Šobrīd kolektīvā dejo 11 pāri. VPDK "Snēpele" ir unikāls ar to, ka tajā dejo ģimenes - māsas, brāļi un laulāti pāri. Dejotāji ir latviešu tautas mākslas entuziasti un vēlas šīs vērtības saglabāt un iemācīt arī nākamajām paaudzēm. Novada skatē 2013.gadā kolektīvs ieguva augstāko pakāpi un godam pārstāvēja savu pagastu un novadu Dziesmu un deju svētkos.

Vadītāja: Gunta Freiberga
Kontakti: tel. 29118693, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mēģinājumi notiek Snēpeles Kultūras namā

Kabiles vidējās paaudzes deju kolektīvs "Meždzirnas"

2008. gada rudenī savu dejas ceļu uzsāka vidējās paaudzes deju kolektīvs "Meždzirnas".  2013. gadā kolektīvam izdevās piepilidīt sapni un piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. VPDK "Meždzirnas" piedalās pagasta un novada rīkotajos pasākumos, labprāt viesojas pie citiem kolektīviem un kopā pavada brīvo laiku.

Vadītāja: Andra Eimane
Kontakti: tel. 29407710 (Andra Eimane), 25618976 (Agnese Akmentiņa)
Mēģinājumi notiek Kabiles kultūras namā

Kurmāles vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rīva"

Deju kolektīvs Kurmālē radās pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas 2015. gadā. Dejotāji soļus apguva no pašiem pamatiem. Šobrīd deju kolektīvā dejo astoņi pāri. Dejotāji ir apņēmības un optimisma pilni. Līdz šim bijušas uzstāšanās pašdarbnieku vakarā un Līgo svētkos. Šobrīd kolektīvs aktīvi meklē iespēju iegūt dejošanas tērpus.

Vadītājs: Arvis Sprude
Kontakti: tel.29527988,  e- pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mēģinājumi notiek Kurmāles pagasta pasākumu zālē un Vilgāles pamatskolas sporta zālē

Deju kopa "Kuldīgas seniori"

2002. gada rudenī Kuldīgas kultūras centra paspārnē deju soļus sāk izdejot jaunizveidotā deju kopa “Kuldīgas seniori”. Kopā pulcējās vairāki bijušie Tautas deju ansambļa “Venta” dalībnieki, pieaicinot vēl pulkā citus dejas mīļotājus. Kolektīvs aktīvi piedalās dažādos pasākumos Kuldīgā, novadā un Latvijā.

Vadītāja: Ramona Irbe
Kontakti: tel. 29140883, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Kabiles senioru deju kolektīvs "Kamēr vari"

2003. gada 4. aprīlī, kad tika svinēta Kabiles 750 gadu jubileja, no četriem pāriem tika izveidots kolektīvs ar nosaukumu "Kamēr vari". Pirmā deja, kas tika dejota, toreiz bija "Es mācēju danci vest". Danci vedot soli pa solim, kolektīvs 2013. gadā pirmo reizi piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Ikdienā tiek dejots pagasta un novada pasākumos, sadejots ar draugiem vieskoncertos, kolektīvu jubilejas pasākumos.

Kolektīvs "Kamēr vari" ir kā liela ģimene, kopā tiek svinēti svētki, veidoti projekti un darīti darbi, neizpaliek arī kopēji atpūtas braucieni.

Vadītāja: Andra Eimane
Kontakti: tel. 29407710 (Andra Eimane), 25618976 (Agnese Akmentiņa)
Mēģinājumi notiek Kabiles kultūras namā

Rendas senioru deju kolektīvs

Rendas senioru deju kolektīvs dibināts 2014. gadā. Kolektīvs piedalījies labdarības pasākumā "Eņģeļi pār Latviju”, sadancī "Cīruļputenī” Kuldīgā, koncertā "Izdejo pavasari” Skrundā, Vislatvijas vecmāmiņu konkursā “Vecmāmiņa 2015.”, Rendas pašdarbnieku koncertos, sadancī “Kad ābeles zied” Pūrē, Vislatvijas vecmāmiņu konkursā ”Tautas tērps un latviskā stradīcijas cauri gadu simteņiem” un citos pasākumos. Deju skatē Skrundā iegūta II pakāpe.

Vadītāja: Gunta Freiberga
Kontati: tel. 29118693
Mēģinājumi notiek Rendas kultūras namā

< SKATĪT AKTUALITĀTES