Pelču pagasta bibliotēka saņēmusi inovāciju balvu

Pelču pagasta bibliotēka saņēmusi EIFL (Electronic Information for Libraries) inovāciju balvu publiskajām bibliotēkām izglītības jomā  par projektu bērniem „Mazā novadpētniecības skola”.

Pelču pagasta bibliotēka ir viena no četriem balvas saņēmējiem šajā kategorijā, pārējās bibliotēkas ir no Meksikas, Kenijas un Moldovas. Balvā bibliotēkai tiek piešķirti 1500 dolāri (kas tiks izlietoti, iegādājoties nepieciešamo tehniku novadpētniecības projektu turpināšanai), kā arī trofeja un sertifikāts, kurus saņemt bibliotēkas vadītāja ir aicināta kādā no EIFL internacionālajām konferencēm.

Projekta „Mazā novadpētniecības skola” ietvaros Pelču pagasta bērni iepazinās ar Pelču pils vēsturi un leģendām un mācījās veidot animācijas filmiņas, paši gan zīmējot, gan režisējot tās - izvēloties skaņu efektus, akcentējot galvenos notikumus.

Projektā tika iesaistīti aptuveni 20 bērni vecumā no 7 - 15 gadiem. Bērnu darbu bija iespējams vērot Pelču pils „vēstures kinoteātrī” Leģendu Nakts laikā Pelču pilī, kā arī digitālajā izstādē Pelču pagasta bibliotēkā „Pelču pagasta bērnu ieguldījums pagasta novadpētniecības popularizēšanā” novembrī.

eifl.net/news/four-libraries-win-eifl-public-library-innovation-award

Šobrīd iespējams apskatīt 2 filmiņas „Kā cēla Pelču pili” un „Kāpēc Pelču pilij melni dakstiņi”: