KONKURSS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KULTŪRAS BIEDRĪBĀM UN KULTŪRAS PROJEKTIEM

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2022. gadā kultūras projektu īstenošanai un kultūras jomas biedrību un nodibinājumu atbalstam.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 21. janvārim plkst. 16.00 Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1) apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālistam vai jānosūta pa pastu tā, lai tie tiktu saņemti līdz 21. janvārim.

Finansiāli tiks atbalstītas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir kultūras joma un kas nodrošina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, veicina sabiedrības jaunradi un radošumu, veicina Kuldīgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību, kā arī sekmē pilsoniskas sabiedrības attīstību ar kultūras aktivitāšu palīdzību.

Konkursā atbalstīs projektus, kurus plānots īstenot no 2022. gada 1. marta līdz 31. decembrim Kuldīgas novada teritorijā.

Pieteikuma veidlapas var saņemt Kuldīgas novada Domē pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista (Baznīcas iela 1), kā arī lejupielādēt:

 NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav