Apstiprina Kuldīgas novada kultūras attīstības programmu

KULDĪGAS NOVADA KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU

30. septembra domes sēdē  apstiprināja Kuldīgas novada kultūras attīstības programmu 2021.-2028. gadam.

Kuldīgas novada kultūras nozares attīstības programmas 2021.-2028. gadam izstrādes vadītāja Dace Reinkopa atzina, ka programmas izstrādē ieguldīts ļoti liels darbs. Tika aptvertas institūcijas, kas darbojas kultūras jomā. Programmas izstrādē piedalījās gan pašvaldības, gan nevalstiskais sektors. Publiskā apspriešana norisinājās no 6. augusta līdz 6. septembrim, jauni priekšlikumi sabiedrības apspriešanas laikā netika saņemti, jo programmas izstrādes laikā tika aptvertas dažādas vecuma grupas.

Turpmāk Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļai jāizveido Kuldīgas novada Kultūras konsultatīvā padome un jāizstrādā tās darbības nolikums, kā arī katru gadu jāsagatavo ikgadējs pārskats par programmas uzdevumu un sasniegto politikas rezultātu un rādītāju novērtējumu. Atbildīgajām pašvaldības kultūras iestādēm jāsagatavo detalizēts darbības plāns un budžets nākamajam gadam un jāiesniedz Kultūras nodaļā līdz katra gada 1. novembrim atbilstoši apstiprinātajai Kuldīgas novada kultūras attīstības programmai 2021.-2028. gadam.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav