Gaidot Skrundas kultūras nama jubileju

skrundas kulturas nams
Foto: Aivita Staņeviča

Šobrīd, kur nu jau sešdesmit gadus atrodas Skrundas kultūras nams, kādreiz bija tirgus laukums. Te bija īstā vieta, kur cilvēki satikās un ne tikai andelējās. Kā jau tirgū – skaļas sarunas, joki un lustīgi smiekli.

Atklāšana – pirms 60 gadiem

1958. gadā sāka lemt par Skrundas kultūras nama celtniecību un tika  izstrādāta projekta dokumentācija. Kultūras nama celtniecību pilnībā pabeidza tikai 1961. gadā. Augustā Skrundas kultūras namu nodeva ekspluatācijā. Tas bijis grandiozs pasākums, piedalījušies visi kolektīvi, kas bija, ieskaitot sievu kori, vīru kori, ansambli, dejotājus un pūtējus.

Skrundas kultūras nams balstās uz trīs pamatvērtībām – amatiermākslas kolektīvi, darbinieki, kas nesavtīgi strādā kultūras un nama labā, un interesanti, daudzpusīgi organizēti kultūras pasākumi un notikumi. Tā tas bijis visos, kultūras nama pastāvēšanas laikos.

Kultūras namu vadījuši Skaidrīte Meļķe, Andris Blūms, Elmārs Bajinskis, Sarmīte Repša, Mārīte Tože, Nellija Kleinberga un Loreta Robežniece. Šobrīd nu jau sesto gadu Skrundas kultūras namu vada Dita Ņuņevica. Visi kultūras namu vadītāji un viņu ģimenes locekļi ir saistīti ar šo vietu – vadījuši vai bijuši dalībnieki kādā no kultūras nama kolektīviem.

Daudz amatiermākslas kolektīvu

Senāk, kultūras namā bijis gan vīru koris “Skrunda”,  pūtēju orķestris, jauniešu jauktais vokālais ansamblis un pat diskotēka “KURŠI”. Te notikuši sporta deju mēģinājumi un sacensības. Šobrīd kultūras namā darbojas 13 amatiermākslas kolektīvi – trīs tautas deju kolektīvi un modes deju studija, kur dejot prasmi apgūst dažāda vecuma dejotāji, sākot no divgadnieka BDK “Jautrais dancis” un līdz pat cienījamam vecuma SDK “Virši”. Kultūras namu pieskadina arī divu koru – sieviešu kora “Sonante” un senioru kora “Skrunda” – un trīs ansambļu dziedātāju balsis. Ansamblī dzied gan sievas (sieviešu vokālais ansamblis “Romance”), gan bērni, gan vīri (vīru vokālais ansamblis “Vecie zēni”). Te darbojas arī popgrupa “BUMS”. Grupas dziedātājas vairākkārt ar panākumiem piedalījušās dažādos konkursos Latvijā. Skrundā patīk spēlēt teātri, tādēļ kultūras namā darbojas pat divi kolektīvi – amatierteātris “SAAN” un jauniešu amatierteātris.  Īpašs lepnums kultūras namā ir “Skrundas audējas”, kas  pie stellēm strādā visu kultūras nama pastāvēšanas laiku. Deju kolektīvu dalībnieki un kora dziedātāji katru gadu piedalās skatēs un vienmēr ir Dziesmu un Deju svētku dalībnieki.

Pie kultūras nama pieskaitāmi arī trīs kultūras un saieta nami un 6 amatiermāksalas kolektīvi, kas darbojas Rudbāržu, Nīkrāces un Raņķu pagastos.

Iepriecināt ar daudzpusīgiem pasākumiem

Kultūras namā strādājošie vienmēr cenšas izdomāt un atrast veidu, kā iepriecināt apmeklētājus ar dažādiem, daudzpusīgiem un interesantiem pasākumiem. Īpašs notikums ik gadu ir Skrundas pilsētas svētki, kas tiek organizēti maija otrās nedēļas nogalē vairāku dienu garumā. Skrundas kultūras namā tiek organizēti gan tradicionāli pasākumi, piemēram, deju koncerts pavasarī, koru un ansambļu sadraudzības koncerti un amatierteātru pirmizrādes. Te notikušas arī deju kolektīvu un ansambļu skates. Īpaši jāpiemin amatiermākslas kolektīvu koncerts janvārī, kurā piedalās visi kolektīvi un ir ļoti daudz skatītāju. Šī koncerta dalībniekiem vienmēr ir  dots kāds uzdevums par konkrētu tēmu. Pasākumi tiešām tiek organizēti daudz un dažādi – izstādes, koncerti, teātra izrādes, pasākumi bērniem un senioriem. Vasaras sezonā rīkojam pasākumus Skrundas pilskalna estrādē. Īpaši pieminams ir Kurzemes vīru dižkoncerts, kura idejas autors ir mūsu novadnieks, diriģents Edgars Račevskis. Skrundas kultūra namam ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljonu, ar ko atbalstu rīkojam Karoga dienu 29. janvārī, pieminot Brīvības cīņas Skrundā. Šogad, ņemot vērā sarežģīto laiku, pēdējos divus gadus pasākumus rīkojam attālināti vai izdomājot kādu piemērotu norises vietu. Tā šajā pavasarī, svinot Skrundas pilsētas svētkus, koncertu rīkojām uz lielveikala “Skrunda” jumta.

Jubilejas koncerts – 24. jūlijā

Pavisam drīz, 24. jūlijā, atzīmēsim Skrundas kultūras nama 60 gadu jubileju. Aicināsim uz koncertu visus, kam ir un ir bijusi saistība Skrundas kultūras namu. Esam parūpējušies par skaistu svētku koncertu, jo tie, kas  Skrundas kultūras namā  strādā, vienmēr citiem prieku gādā!  

Uz tikšanos!

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav