Kuldīgā un Liepājā īstenotie kultūras projekti nominēti jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvas 2021.gada balvai

street art
Foto: Kārlis Komarovskis

Latvijas pašvaldībās īstenotie kultūras projekti – Kuldīgas Ielu mākslas festivāls un pašvaldības līdzfinansētā programma iedzīvotāju atbalstam kultūras pieminekļu restaurācijai Liepājas vēsturiskajā centrā – iekļuvuši nominēto vidū jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvas 2021.gada balvai.

Kuldīgas Ielu mākslas festivāls, kas iesniegts kategorijā “Kultūras, mākslas un kopienu mobilizācija”, ir starpdisciplinārs projekts, kas 2020. gadā Kuldīgā īstenots pirmo reizi, lai gadu gaitā pilsētu veidotu par brīvdabas mākslas galeriju. Lai iesaistītu pēc iespējas dažādākas sabiedrības grupas, festivālā rīkotas dažādas radošās darbnīcas “Māksla ārpus rāmjiem”. Tajās ikviens, no skolēna līdz senioram, varēja piedalīties sienu apgleznošanā, diskutēt par mākslas darbu simboliem, keramiku, grāmatu rakstīšanu, kā arī piedalīties mākslas darbu fotografēšanas un video filmēšanas ar dronu radošajā darbnīcā.

“Festivāla idejas pamatā ir mūsu vēlme ar mākslas palīdzību izveidot Kuldīgas jauno pilsētas daļu pievilcīgāku. Tikai audeklu vietā mēs izmantojam sienas, uz ēku mūriem, vecām katlu mājām, ķieģeļu žogiem vai garāžām gleznojot un zīmējot Kuldīgai veltītus darbus,” atklāja festivāla rīkotājs, NVO “Mākslas un tehnoloģiju centrs” pārstāvis Artis Gustovskis. Viņš arī pastāstīja, ka 2021. gadā Ielu mākslas festivālu iecerēts veidot kā pasākumu, ko raksturo ilgtspēja un rūpes par klimata pārmaiņām, vienlaikus ietverot arī digitalizācijas tēmu.

Savukārt Liepājas pilsētas domes iesniegtais kultūrvēsturiskā mantojuma restaurācijas projekts iesniegts kategorijā “Saglabāts un pārveidots kultūras mantojums”. Liepājas dome finansiālā atbalsta programmu kultūras pieminekļu īpašniekiem īsteno kopš 2015. gada, lai veicinātu kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs. Šobrīd finansiāli atbalstīta jau 69 kultūras pieminekļu restaurācija.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš¸ raksturojot pašvaldības iniciatīvu, norādīja, ka Liepājas unikālā pilsētvide ir nenovērtējama bagātība gan liepājniekiem, gan pilsētas viesiem, taču tā gadu gaitā stipri cietusi. “Dabas radītās vērtības, kā jūras vai ezera klātbūtne, savijušās ar vairākos gadsimtos cilvēka roku paveiktiem meistardarbiem – koka mežģīnēm rotātām vasarnīcām Jūrmalas parka rajonā vai grezniem jūgendstila īres namiem pilsētas centrā, Jaunliepājas un Ezermalas fabrikantu mājām vai Karostas oficieru izsmalcinātajām ēkām. Priecājos, ka pēdējo gadu laikā ar iedzīvotāju pašu entuziasmu un pašvaldības atbalstu pamazām mēs varam šo mantojumu atgriezt cienīgā izskatā. Mudinot iedzīvotājus iesaistīties energoefektivitātes paaugstināšanā, siltinot namus vai piešķirot līdzfinansējumu pagalmu sakārtošanai un vēsturiskās apbūves atjaunošanai, mēs veidojam pilsētvidi, kurā pašiem gribas dzīvot un ar kuru varam lepoties saviem viesiem,” atklāja Ansiņš.

Jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvas balvai jau īstenotos projektus vai jauniešu ieceres varēja pieteikt desmit kategorijās, un kopumā saņemti 2090 pieteikumi. Jaunās iniciatīvas mērķis ir saplūdināt robežas starp zinātni, tehnoloģijām, mākslu, kultūru un sociālo iekļaušanu, rodot risinājumus, kā mūsu dzīvesvietas kopā veidot ilgtspējīgākas, skaistākas un iekļaujošas. Ar šīs iniciatīvas balvas starpniecību Eiropas Komisija vēlas darīt plašākai sabiedrībai zināmus piemērus, kā šos mērķus iespējams sasniegt praksē. Uzvarētāji katrā no desmit kategorijām tiks paziņoti septembrī.

Agita Kaupuža, LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

https://news.lv/Latvijas-Pasvaldibu-savienibas-izdevums-InfoLOGS/2021/06/15/latvijas-pasvaldibas-istenotie-kulturas-projekti-nomineti-jaunas-eiropas-bauhaus-iniciativas-balvai

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav