Bērni gaida uzstāšanos, lai varētu dejot jaunos tautastērpos

tautasterpi
Foto: Ilze Riekstiņa

Biedrība “Kuldīgas 2. vidusskolas “Esi savējais!” atbalsta biedrība” īstenojusi LEADER projektu Nr. 20-02-AL31-A019,2201-000005 “Tautas deju nodarbības bērniem ar attīstības traucējumiem”. Projektā darināti 12 Raņķu tērpu komplekti meitām un 12 pieskaņoti tērpu komplekti puišiem.

Kuldīgas 2. vidusskola var lepoties ar daudziem pulciņiem. Tajos  bērni un jaunieši dzied, dejo, spēlē, apgūst datorprasmes, veido, ritmizē, pēta dabu, apgūst angļu valodu un daudz ko citu. Projektā atbalstu saņēmis bērnu deju kolektīvs “Kuldīdzēni”. Vairākus gadus skolas deju kolektīvs bija pārtaucis savu darbību. Šobrīd notiek aktīva kolektīva atjaunošana. 2020. gada rudenī jau darbojās trīs grupas. Šajā kolektīvā gaidīti ir visi bērni, arī tādi, kuriem nepieciešama palīdzība attīstībā, mācībās vai uzvedībā. Visas grupās šādi bērni ļoti labi iekļaujas. Lai bērni varētu parādīt skatītājiem apgūtās dejas, pietrūka tautastērpu. Ar projekta palīdzību darināts Raņķu tērpu komplekts vecākajai grupai.

Lai gan šajā mācību gadā nebija iespējas jaunos tērpus uzvilkt, bērni ar nepacietību gaida uzstāšanās un koncertus rudenī.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4790 EUR, no tām Eiropas Savienības LEADER programmas finansējums 4311 EUR  un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums – 479 EUR. Projektu vadīja Ance Gulbe.

darisim pasi r

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav