Demokrātijas kafejnīca pārtop festivālā

Demokrātijas Kafejnīca

Šī gada augustā biedrība “Kurzemes NVO centrs” Kuldīgā rīkos “Demokrātijas festivālu” – divu dienu pasākumu demokrātijas kultūras veicināšanai. Arī pati festivāla organizēšana būs ļoti demokrātiska – tajā iesaistīties var jebkurš interesents.

Sākotne: demokrātijas kafejnīca

Festivāla sākotne saistīta ar jau divus gadus Kuldīgā notikušo “Demokrātijas kafejnīcu”, kuras mērķis bija radīt brīvu telpu sarunām par sabiedrībā aktuālām tēmām. Nākot uz šo pasākumu, cilvēki nezina, ne par kādām tēmām tiks runāts, ne ar ko kopā sēdēs pie galdiņa, ne arī kas vadīs diskusijas (diskusijas vadīt tiek aicināti mākslinieki, literāti, aktieri, zinātnieki, politiķi, sabiedriskie aktīvisti u.c., kuri līdz pasākumam tiek turēti noslēpumā). Diskusijās visi iesaistās kā līdzvērtīgi sarunu partneri, sarunu tēmu izvēlē iesaistīti gan pasākuma apmeklētāji, gan diskusiju vadītāji.

Festivāla mērķis

Šogad “Demokrātijas kafejnīcas” ideja tiks paplašināta, organizējot  divu dienu festivālu 6. un 7. augustā, kurā būs vieta ne tikai diskusijām, bet arī citām demokrātiskas līdzdalības formām. Festivāla programmu veidos vairāki pasākumi, no kuriem viens būs “Demokrātijas kafejnīca”, bet pārējo pasākumu organizēšanā tiks iesaistīti Kuldīgas novada iedzīvotāji, Kurzemes aktīvās biedrības un citi interesenti jeb festivāla kopiena.

Festivāla kopiena

Tieši festivāla kopienas iesaistīšana pasākumu organizēšanā ir viens no būtiskajiem šī festivāla raksturojumiem. Šāda pieeja izvēlēta, lai rosinātu pašiniciatīvu, savstarpēju uzticēšanos un sadarbību. Ar festivāla kopienas palīdzību tiek cerēts sasniegt arī to auditoriju, kura parasti sevi neasociē ar šāda veida pasākumiem (tas tiks panākts, festivāla kopienai piederīgajiem cilvēkiem aicinot piedalīties arī savus radus, draugus, paziņas, tādējādi vairojot uzticību un radot iespēju tiešā veidā sasniegt ļoti dažādu auditoriju).

Sekot līdzi Demokrātijas festivāla jaunumiem varēs Festivāla Facebook lapā “Demokrātijas festivāls Kuldīgā”.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav