Kuldīga patīkamās gaidās uz kultūras centra pārbūvi

KKC

28. septembrī Kuldīgas kultūras centrā tika aizvadīta publiska diskusija, kurā SIA “MARK arhitekti” informēja par izstrādāto būvprojektu “Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21 un 23, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un atbildēja uz klausītāju jautājumiem.

Projektēšanas mērķis ir pārveidot Kuldīgas kultūras centra ēku kompleksu, kurā ietilpst trīs ēkas un pagalms, tā uzlabojot kultūras centra tehnisko un funkcionālo stāvokli, vizuālo izskatu, izbūvējot papildu telpas, nodrošinot vides pieejamību, kā arī veicinot kultūras centra ēku pilnvērtīgu, mūsdienīgu un funkcionāli ērtu darbību.

Arhitekte Agate Eniņa sabiedrības informēšanas pasākumu sāka ar prezentāciju, kurā ieskicēja iemeslus un argumentēti pamatoja, kāpēc izvēlēti konkrēti risinājumi ēkas restaurācijai un pārbūvei.

Ēku 20. gadsimta sākumā projektēja arhitekts Aleksandrs Vanags, kura jūgendstilā radītās ēkas atrodamas arī Rīgā. Sākotnēji ēku rotājusi ķieģeļu apdare, bet vēlākajos periodos tā aizklāta ar cementa apmetuma kārtu. Projektētāji iesaka pielietot A. Vanaga rokrakstu, detalizējot Kultūras centra ēkas fasādes apdari – nokaļot fasādes apmetumu un atstājot tīru ķieģeli atbilstoši nacionālā romantisma arhitektūras stilam. Savukārt sarežģītākās detaļas – logailas, pilastrus un ugunsmūri – atstāt apmestu un nokrāsot gaišākā tonī.

Projekta ietvaros plānots sakārtot visu kultūras centra kvartālu, gan atjaunojot ēkas, gan labiekārtojot iekšpagalmu un izveidojot to kā publisku, daudzfunkcionālu ārtelpu, kurā tiks izcelta Kuldīgas vēsturiskā saikne ar kino pasauli, pagalmā iestrādājot Kuldīgas pilsētas un novada filmogrāfiju.

Kultūras centra galvenajā ēkā, Raiņa ielā 21, funkcionāli arī turpmāk paredzēta kino zāle, plānots paplašināt lielo zāli un veidot jaunu mazo zāli. Lielajā zālē pasākumus varēs vērot līdz 400 skatītājiem.

Kultūras centra kompleksā iekļauta arī ēka Raiņa ielā 23, lai nodrošinātu atbilstošas telpas noliktavām, piemēram, plašajam tautas tērpu klāstam un to uzglabāšanas specifikai, kā arī kultūras centra administrācijai.

Liela pārbūve un uzlabojumi tiks veikti vecajā staļļa ēkā, kurā izbūvēs padomju laikā nojaukto otro stāvu. Ēkā plānotas plašas un gaišas mēģinājumu zāles amatiermākslas nodarbībām, kā arī papildu telpas noliktavām lielgabarīta rekvizītiem, ko izmanto pasākumos kultūras centrā.

Saimniecības ēkai plānots galerijas tipa savienojums ar kultūras centra galveno ēku 2. stāva līmenī. Pie projekta gala versijas plānots nonākt nākamā gada pavasarī.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav