“Leģendu zeme” Zviedrijā – UNESCO atzīts piemērs

Foto: Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas arhīvs

No 27. Līdz 30. augustam Kuldīgas novada pašvaldības kultūras darbinieki viesojās Jungbī pašvaldībā un organizācijā “Land of Legends” (“Leģendu zeme”), lai gūtu pieredzi par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Vizīte notika ar NORDEN Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Kultūra kā  dzinējspēks nelielās kopienās” (“Culture as a driving force in small communities”) atbalstu.

Vizītes galvenais mērķis bija iepazīt UNESCO labās prakses piemēru nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā – organizāciju “Land of Legends”, kas mūsdienīgā, atraktīvā un daudzveidīgā veidā strādā ar Jungbī apkaimē savāktajām pasakām, teikām un leģendām. 

Organizācija “Land of Legends” darbojas ciešā sadarbībā ar pašvaldību, un vizītes laikā bija iespēja gūt pieredzi, kā nemateriālais kultūras mantojums tiek ļoti daudzveidīgi un plaši izmantots, sasniedzot visdažādāko auditoriju no lokāla līdz starptautiskam līmenim. “Leģendu zemes” darbības pamatā ir vairāki virzieni. Reizi gadā tiek organizēts stāstnieku festivāls, kas ik jūniju Jungbī pilsētā pulcē tūkstošiem apmeklētāju. Organizācija ir izveidojusī “Leģendu muzeju”, kur mākslinieciski augstvērtīgā, profesionālā veidā leģendas atspoguļotas kokgrebumos un interaktīvās vizualizācijās. “Leģendu zemi” var arī izbraukāt kā tūrisma maršrutu trīs pašvaldību teritorijā, kur izvietots 41 “leģendu stends” – atraktīvi skapīši, kurus atverot var izlasīt ar konkrēto vietu saistītu leģendu. Turklāt viens maršruta posms izveidots kā interaktīva aplikācija, kurā konkrētās vietās var noklausīties audio stāstus un ar GPS sekot takai apkārt ezeram. Maršrutā integrēti arī 20 starptautiski pazīstamās orientēšanās spēles “Geocaching” punkti, kur katrā var iepazīties ar vienu leģendu. Organizācija “Leģendu zeme” ar stāstiem un teikām darbojas skolās, bibliotēkā, pansionātos, un citās iestādēs, izmatojot stāstniecību kā efektīvu metodi darbā ar dažādām auditorijām.

Vizītes ietvaros tikāmies arī ar Jungbī pašvaldības pārstāvjiem, apmeklējām pilsētas muzeju, bibliotēku un Kultūras skolu. Tikāmies ar organizācijas “Land of Legends” vadību un profesionāliem stāstniekiem.

Vizītes laikā secinājām, ka organizācijas vērienīgā darbība rada vairākus būtiskus ieguvumus Jungbī pašvaldībai – veicina iedzīvotāju iesaistīšanos un aktivizē lauku vidi, piesaista pašvaldībai tūristus un apmeklētājus un ceļ pašvaldības atpazīstamību un ir daļa no pašvaldības mārketinga gan Zviedrijas, gan starptautiskā mērogā.

Arī Kuldīgas pilsēta un novada pagasti ir bagāti ar dažādām teikām, nostāstiem un leģendām, un vizīte Jungbī ir devusi ierosmi, kā radoši izmantot ar konkrētām vietām saistītu nemateriālo kultūras mantojumu arī Kuldīgas novadā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav