Finansējums novada kultūras pasākumiem un biedrībām sadalīts

Kuldīgas novada Domes sēdē 22. februārī tika apstiprināti projekti, kuri saņems pašvaldības finansējumu šogad plānotajiem dažādiem kultūras pasākumiem un biedrību un nodibinājumu darbībai novadā.

Kopumā no iedzīvotājiem tika saņemti 37 projekti. No tiem atbalstīti tika 29. Kopumā kultūras pasākumiem un biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, nolemts šogad piešķirt 15 170 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa stāsta: “Iedzīvotājiem ir daudz lielisku ieceru un iniciatīvas, taču diemžēl ierobežotā budžeta dēļ, vairākus projektus var tikai līdzfinansēt. Finansējums, kā ierasts, bija atvērts visam novadam, un priecē, ka sagaidījām interesantus projektus no pagastiem.”

Lai sekmētu Kuldīgas novada kultūrvides veidošanos, kultūras vērtību saglabāšanu, attīstītu jaunradi, veicinātu iedzīvotāju brīvā laika organizēšanu un sabiedrības integrāciju, pērnā gada beigās pašvaldība izsludināja konkursu par Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemšanu 2018. gadā kultūras pasākumiem un biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu.

21 dažādu pasākumu norisei gan Kuldīgā, gan novada pagastos atvēlēti 11 850 EUR, savukārt astoņu biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam – 3320 EUR.

ATBALSTĪTIE PROJEKTI

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Kuldīga

    Atbalstīti netika tādi projekti, kas neatbilda konkursa nolikumam un konkursa mērķim, kā arī, ņemot vērā ierobežoto finansējumu, mazāk nozīmīgi projekti. Projektu iesniedzēji saņems atbildes vēstules par konkursa rezultātiem.

    23.02.2018 13:13:51
  • Silva Zālīte

    Un drīkst zināt, kuri bija tie labākie projekti vai vispār - kurus projektus un kāpēc atbalstījāt?

    22.02.2018 17:17:16