„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013” noslēgums

4. martā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā notika lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013” noslēguma pasākums pirmsskolas lasītājiem.

Pasākuma laikā Kuldīgas Bērnu literatūras centra vadītāja Inga Brūvere nosauca 2013. gada populārākās bērnu grāmatas. Par visjaunāko žūrijas ekspertu uzvarētājgrāmatu tika izvirzīta „Kur ņemt vienu apkampienu?”, Deivids Mellings; 2. vietā – „Ak, skaistā, Panama: seši stāsti par tīģeri un lāci”, Janošs; 3. vietā – „Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti”, Inese Zandere.

Īpašs pārsteigums mazajiem lasītājiem bija leļļu teātra izrāde „Ķiplociņa piedzīvojumi džungļos”.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 180 Kuldīgas pilsētas un novada žūrijas eksperti, bibliotekāri un skolotāji.

Savukārt Vecāku žūrijas lasītājiem noslēguma pasākums kopā ar psiholoģi Gitu Veisu notiks 26. martā. Bet lielais žūrijas noslēgums visiem Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada žūrijas ekspertiem gaidāms 23. aprīlī Kuldīgas kultūras centrā sadarbībā ar Kuldīgas Jauniešu domi un projekta „Eiropas brīvprātīgais darbs” dalībniekiem.