Valentīndienas pasākumi Kuldīgas novadā

Piektdien, 14. februārī 17.00 Kuldīgas 2. vidusskolā – Valentīndienas ballīte „Raibie talanti” 5. – 12. klašu skolēniem.

Piektdien, 14. februārī Vilgāles pamatskolā – Valentīndienai veltīts pasākums „Pasakas par ziediem” Vilgāles pamatskolā.

Piektdien, 14. februārī 12.00 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – Sv.Valentīna dienai veltīta sporta diena.

Piektdien, 14. februārī Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā – Valentīndienas saloni.

Piektdien, 14. februārī 8.00 Kuldīgas Centra vidusskolā – Sirds mūzika.

Piektdien, 14. februārī Kuldīgas Centra vidusskolā – Sirsniņkonkurss 2. – 4. klašu skolēniem.

Piektdien, 14. februārī Turlavas pamatskolā – Valentīndienas pasts.

Piektdien, 14. februārī Kuldīgas pamatskolā – Valentīndienas pasākums.

Piektdien, 14. februārī 16.00 Rumbas pagastā – Valentīndienas „tusiņš”.

Piektdien, 14. februārī  17.00 Snēpeles pagasta estrādē – Valentīndienas jautrās sacensības (skriesim, lēksim, velsimies, meklēsim  sirsniņas, kopīgi vārīsim saimes zupu).

Sestdien, 15. februārī 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – Ilona Bagele LNO mūziķu kameransamblis un kamerkoris „Rāte” koncertā „Mīlestība un tango”. Projekta mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš. Ieeja – EUR 4,27.

Sestdien, 15. februārī 22.00 – 3.00 Kabiles saieta namā „Sencis” – Sirsniņballe. Spēlēs grupa „Pa ceļam”. Dress code – sirdis vai sarkanā krāsa apģērbā, aksesuāros. Ieeja – EUR 2,85.

Sestdien, 15. februārī 19.00 Kurmāles pagasta pasākumu zālē – dziesma manam pagastam „Varbūt vienkārši mīlēt...”. Ieeja – EUR 1,42. Pēc koncerta balle. Ieeja EUR 2,85.

Sestdien, 15. februārī 21.00 Pelču tautas namā – Valentīndienai veltīts atpūtas vakars. Spēlēs muzikanti no Saldus. Biļetes iepriekšpārdošanā pagasta pārvaldē – EUR 2. Balles dienā – EUR 3.

Sestdien, 15. februārī 20.00 Rendas kultūras namā – atpūtas vakars „Tiem, kam pāri 30”. Pasākums pie klātiem galdiem; dziedās Roberto Meloni, balli spēlēs Andis no Talsiem. Dalības maksa – EUR 7.

Sestdien, 15. februārī 19.00 Turlavas kultūras namā – „POP – ŠOVS” (popiela) pēc pasākuma disko – balle.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav