Kuldīgas Mākslas namā būs aplūkojama izstāde “Latvijas kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija””

Arhīva foto

No 26. septembra līdz 18. oktobrim, Kuldīgas Mākslas nama 2. stāvā būs aplūkojama izstāde “Latvijas kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija””.

Izstāde veidota, izmantojot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonica” projekta “Zudusī Latvija” saturā iekļautās vēsturiskās fotogrāfijas. Izstādes planšetēs Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi, kultūrvēsturiskā ainava un sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīve atainota šādos tematos: sakrālās celtnes, pilis un muižas, latviešu mājvietas, satiksme un infrastruktūra, Latvijas dabas objekti, pieminekļi Pirmajā pasaules karā un brīvības cīņās kritušajiem karavīriem.

Izstādes autores ir projekta “Zudusī Latvija” vadītāja Ginta Zalcmane un māksliniece Ilze Ramane.

Latvijas kultūras kanons ir veidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas palīdz veidot kultūras pieredzi un nostiprina piederības izjūtu Latvijai.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav