Rumbas pagasts

www.rumbaspagasts.lv

Rumbas pagasts atrodas Kuldīgas novada ziemeļu daļā, Ventas labajā krastā un robežojas ar Kuldīgu, Zlēku, Ugāles, Usmas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču un Padures pagastiem.

Teritorija aizņem 221,4 km2.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES