Rudbāržu pagasts

Par Rudbāržu pagastu

Rudbāržu pagasts robežojas ar Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Laidu pagastu, Nīkrāces pagastu, Raņķu pagastu, Skrundu pilsētu un Skrundas pagastu.

Attālums no Rudbāržiem līdz Skrundai ir 8 km, līdz Liepājai – 60 km. To šķērso Rīgas – Liepājas dzelzceļš un valsts galvenais autoceļš A 9.

Rudbārži vēstures avotos pirmoreiz minēti 16.gs., kad tie izlēņoti Gosu dzimtai. 17.gs. Rudbāržu muiža piederēja Kurzemes hercogistes kanclera Keizerlinga dzimtai, 18. gs. tā bija Benignas Bīronas māsas Katrīnas Bismarkas īpašums, kuru viņa uzdāvināja māsasdēlam Pēterim Bīronam. 1778. g. Rudbāržus nopirka fon Firksa dzimta, kas Rudbāržos valdīja līdz 1920. g.

Tagadējā Rudbāržu pagasta teritorija veidojusies pēc 2.pasaules kara, kad tajā iekļāva bijušo Sieksātes pagastu. 1945. g. Rudbāržu pagastā izveidoja Rudbāržu, Lēnas un Pelču ciemu, bet pagastu 1949. g. likvidēja. 1954.g. Rudbāržu ciemam pievienoja Pelču un Sieksātes ciemu, 1977. g. – daļu Skrundas ciemata teritorijas. Lēnas ciemu 1954. g. pievienoja Nīkrāces ciemam, ar kuru robežas tika mainītas 1959. g. un 1966. g. 1990. g. Rudbāržu ciema teritorijā atjaunoja Rudbāržu pagastu. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā Rudbāržu pagastā iekļauts viss Sieksātes pagasts, bet daļa Rudbāržu pagasta pievienota Nīkrāces pagastam un Skrundas pagastam.

 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES