Nīkrāces pagasts

Par Nīkrāci

Nīkrāces pagasts robežojas ar Skrundas pilsētu, Pampāļu pagastu, Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Rudbāržu pagastu, Embūtes pagastu un Nīgrandes pagastu.

Nīkrāces pagasta teritoriju ZR virzienā šķērso Valsts l šķiras autoceļš P 116 Kuldīga-Skrunda-Embūte, kuram ir melnais (asfalta) segums. A daļā – Valsts 2 šķiras autoceļš P1277. Attālums no pagasta centra līdz Skrundai 16 km, līdz Kuldīgai – 54 km, līdz Liepājai – 86 km, līdz Rīgai – 165 km.

 Nīkrāces pagasts ir sena apdzīvota vieta ar interesantu vēsturi. Līdz 1920. gadam Nīkrāces pagastu sauca par Briņķu pagastu. Pirmās ziņas par apvidu saglabājušās no 1253g., kad dokumentos minēta Dzelde (Celde). 19. gs. šajā teritorijā bija vairāki mazi pagasti. No Lēnām pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka pulkveža O. Kalpaka vadībā armija uzsāka uzvaras gājienu Latvijas atbrīvošanai.

1920. gadā Briņķu pagasts tiek nodēvēts par Nīkrāces pagastu. 1940./41.g. Nīkrāces pagastā nodibina padomju varu. 1941. gadā vācieši Nīkrāci ieņēma pēkšņi un klusi, bez kaujām. 1944.-1945.gada ziemā šajā apvidū notika sīvas kaujas Kurzemes katla frontē. 1954.g. Nīkrāces ciemam pievienoja Varoņu un Lēnas ciemu. 1957.g. tika izveidota padomju saimniecība “Nīkrāce" (1989.-1991.g. paju s-ba “Nīkrāce”, līdz 1996.g. – SIA “Dzelda" un paju sabiedrība “Lēnas", kopš 1999.g.- lauksaimnieku biedrība “Dzelda”.) Nīkrāces ciema teritorijā atjaunoja Nīkrāces pagastu.

 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES